...
pajamu deklaravimas ir mokesciu grazinimas kodel susidaro mokesciu permoka

Kas yra mokesčių permoka, kaip ji susidaro ir kokiu būdu susigrąžinti permokėtas lėšas?

Pajamų deklaravimas – tai kasmetinė pareiga, aktuali kiekvienam mokesčių mokėtojui. Įprastai, pradėję nuo šalies nustatytos pajamų deklaracijos formos užpildymo informacija ar reikalingų susijusių dokumentų pateikimo, mokesčių instituciją informuojame apie gautas pajamas, na, o galiausiai laukia dažnai malonus finalinis etapas – mokesčių grąžinimas. Nors iš pirmo žvilgsnio šis procesas atrodo sklandus ir lengvai perprantamas, deklaruojant pajamas mokesčių mokėtojams neretai iškyla klausimų. Vienas dažniausių – kodėl atlikus deklaraciją, kai kuriems gyventojams į sąskaitą grįžta solidžios sumos, o kitiems permoka nepriskaitoma ar net atvirkščiai, gali tekti primokėti nepriemoką?

Mokesčiai – įsipareigojimas kiekvienam pajamų gavėjui

Gaudami atlyginimą Lietuvoje ar bet kurioje užsienio šalyje, galite pastebėti, kad jūsų banko sąskaitą papildo ne visas darbo užmokestis, kurio suma nurodyta darbo sutartyje. Kur keliauja atskaitytų pajamų dalis? Tai – mokesčiai, kurie valstybės naudojami kokybiškų viešųjų paslaugų teikimui, infrastruktūros tobulinimui bei ekonominiam augimui užtikrinti.

Lietuvoje kiekvienam gyventojui privalomi mokėti šie mokesčiai, atskaitomi iš darbo atlyginimo (arba mokami savarankiškai, jei užsiimama individualia veikla):

Tiesa, mokesčių grąžinimas deklaravus pajamas galimas tik už vieną iš šių mokestinių dalių – pajamų mokestį. Pateikus metinę deklaraciją ir paaiškėjus, kad buvo sumokėtas didesnis gyventojų pajamų mokestis, mokesčių mokėtojas turi galimybę susigrąžinti permokėtus mokesčius.

Nors kitose valstybėse mokestinės prievolės bei jų sumos gali skirtis, gyventojų pajamų mokestis yra įsipareigojimas, aktualus kiekvienoje Europos šalyje. Šį mokestį taiko ir Vokietija, Norvegija, Suomija, Švedija, Didžioji Britanija bei Airija – lietuvių, kuriuos domina darbas užsienyje, ypač dažnai pasirenkamos šalys.


Pajamų deklaravimas ir mokesčių grąžinimas dirbusiems užsienyje

Dirbantiems ar dirbusiems užsienyje. Turite klausimų dėl pajamų deklaravimo ir mokesčių susigrąžinimo galimybių? Pajamų deklaravimas, dirbantiems ar dirbusiems užsienyje: kviečiame susisiekti su mumis el. paštu info@taxbs.lt arba tel. nr. + 370 647 50 268, +370 37 2 11 938

Pajamų deklaravimas: pirmasis žingsnis permokos susigrąžinimo link

Mokestinių metų eigoje uždirbęs pajamų, kiekvienas gyventojas įsipareigoja informuoti valstybę apie per šį laikotarpį uždirbtas pajamas. Daugumoje šalių pajamų deklaravimas vyksta pirmojoje kalendorinių metų pusėje. Norint sužinoti konkretų pajamų deklaravimo terminą, tikslingiausia sekti vietinės mokesčių institucijos pranešimus.

Kodėl reikalingas pajamų deklaravimas?

Mokesčių permokos grąžinimas: permokos susidarymas ir kaip ją atgauti?

Pateikus metinę deklaraciją neretai paaiškėja, kad gyventojui priklauso pajamų mokesčio grąžinimas. Kokiu būdu susidaro ši permoka? Egzistuoja ne viena priežastis, kodėl metų eigoje galėjo būti sumokėtas didesnis nei reikiamas pajamų mokestis:

  1. Vesdamas pajamų ir išlaidų apskaitą, mokesčių mokėtojas neįvertino savo mokestinių prievolių. Šis atvejis dažniausias gyventojų, užsiimančių individualia veikla, gretose.
  2. Metų eigoje darbdavys netinkamai išskaičiavo pajamas iš darbuotojo atlyginimo, nors faktinė mokestinė prievolė buvo mažesnė.
  3. Teikiant metinę deklaraciją paaiškėja, kad mokesčių mokėtojui gali būti taikomos lengvatos už mokestinių metų eigoje patirtas išlaidas.
  4. Jei gyventojas gavo pajamų iš kitos ES valstybės (pavyzdžiui, kai buvo atliekamas darbas užsienyje), galimas dvigubo apmokestinimo išvengimas. Pajamų gavėjui nepasinaudojus šia nauda, jis sumoka daugiau mokesčių nei turėtų.
  5. Mokestinių metų eigoje priimami nauji įstatymai, tačiau asmuo neatsižvelgia į pokyčius ir laikosi negaliojančios mokesčių mokėjimo tvarkos.

Įprastai pačiam mokesčių mokėtojui papildomai nieko daryti nereikia, kad susigrąžinti permoką: tereikalingas pajamų deklaravimas, pateikiant visus aktualius duomenis, ir belieka laukti lėšų, sugrįžtančių į jūsų nurodytą banko sąskaitą.

Lietuvoje bei kitose valstybėse mokesčių permoką galima susigrąžinti ne tik už praėjusius mokestinius metus, bet ir ilgesnį laikotarpį. Pavyzdžiui, mokesčių grąžinimas iš Vokietijos galimas už pastaruosius ketverius metus, Lietuvoje – už penkerius.

Svarbu paminėti, kad pajamų mokesčio grąžinimas – tai procesas, kuomet gyventojui pervedama jau sumokėto perteklinio pajamų mokesčio dalis. Tai reiškia, kad permokos grąžinimas neturi jokios įtakos ateities pajamoms (pavyzdžiui, darbo užmokesčiui ar pensijai).

Pajamų deklaravimas: apie procesą ir lengvatas

Dauguma Europos valstybių vadovaujasi panašiu pajamų deklaravimo principu. Pajamų deklaravimas – tai kasmetinė pareiga, kurią galima atlikti tiek atvykus į vietinės mokesčių institucijos būstinę, tiek elektroniniu būdu. Ši galimybė egzistuoja ne tik Lietuvoje, bet ir Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje ir kitose šalyse. Pajamų deklaravimo metu susidūrus su problemomis, visuomet galima kreiptis pagalbos į specialistą – mokesčių konsultantą. Daugiau: mokesčių susigrąžinimas dirbantiems ar dirbusiems užsienyje.

Neretai dauguma mokesčių mokėtojų visą dėmesį skiria tik pajamų (dažniausiai – darbo užmokesčio) deklaravimui, nepranešdami apie patirtas išlaidas. Tokiu būdu jie praleidžia puikią progą pasinaudoti mokesčių lengvatomis. Keletas pavyzdžių, kada galite pasinaudoti lengvatomis kai kuriose Europos šalyse:

Priklausomai nuo valstybės, kurioje gyvena ir dirba mokesčių mokėtojas, taikomos skirtingo pobūdžio lengvatos. Prieš atliekant pajamų deklaraciją, svarbu pasidomėti, kokios lengvatos gali būti naudingos jums

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Kopijuoti ir publikuoti Taxbs straipsnius be Taxbs sutikimo draudžiama!

Straipsnis parengtas Judita Knoche, 2023 m. balandžio 21 d.

TaxBS Logo
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.