...
Steuerklasse: mokesčių klasės Vokietijoje

Dirbantiems ar dirbusiems Vokietijoje, gyvenantiems šiojo šalyje – mokesčiai Vokietijoje ypač aktualus klausimas. Mokesčiai Vokietijoje asmeniui priklauso nuo klasės, kuriam jis priskirtas. Mokesčių klasė (vokiškai „Lohnsteuerklasse“ arba „Steuerklasse“) yra svarbi nustatant išskaičiuojamą (pajamų) mokesčio sumą, išskaičiuotą iš darbo užmokesčio. Taip pat nustatant daugelio socialinių išmokų, kuriomis mokesčių mokėtojas gali pasinaudoti, vertę.

Steuerklasse. Mokesčiai Vokietijoje ir mokesčių klasės

Paprastai Vokietijos įmonių darbuotojams mokesčių klasė priskiriama pagal įvairias kategorijas. Mokesčių klasę gali priskirti valdžios institucijos, remdamosis šeimynine padėtimi ir kitais kriterijais. Kai kuriais atvejais mokesčių mokėtojas gali prašyti jį priskirti tam tikrai klasei.

I KLASĖ – taikoma:

 Tai standartinė Steuerklassemokesčių klasė, taikoma daugeliui vienišų asmenų.

II KLASĖ – taikoma vienišiems tėvams, kurie gyvena kartu su vaiku (-ais).

III KLASĖ – taikoma susituokusiems asmenims, kai vienas iš sutuoktinių neturi pajamų arba pajamos yra mažos.

Jeigu Jūsų sutuoktinis (-ė) gyvena ir dirba kitoje šalyje, Jūs galite būti priskirtas (-a) III -iai mokesčių klasei, nebūtina abiems dirbti ir gyventi Vokietijoje.

IV KLASĖ – taikoma susituokusiems asmenims, kurie gyvena kartu ir nei vienas nėra pasirinkęs III – ios arba V -os mokesčių klasės.

PASTABA: Mokesčių klasės derinys 4/4 yra geriausias sutuoktiniams, uždirbantiems labai panašias pajamas. Savo verte IV-a mokesčių klasė prilygsta I-ai mokesčių klasei.

V KLASĖ – taikoma asmeniui, kurio sutuoktinis (-ė) priskiriamas (-a) III -iai mokesčių klasei.  Kai abu sutuoktiniai gyvena ir dirba Vokietijoje.

PASTABA: III / V mokesčių klasės derinys yra naudingas, jei vienas sutuoktinis uždirba daug daugiau nei kitas. Partneris uždirbantis didesnes pajamas pasirenka III-ią mokesčių klasę, kur mokesčiai yra mažesni, o partneris uždirbantis mažesnes pajamas pasirenka V-ą mokesčių klasę, kur mokesčiai yra didesnį.

VI KLASĖ – taikoma asmenims, vienu metu dirbantiems keliose darbovietėse.

Mokesčiai Vokietijoje. Ypatingi atvejai, kada nereikia mokėti mokesčių

Mažasis darbas (vokiškai “Minijob”). Jeigu pajamos gautos iš Minijob per mėnesį yra ne didesnės nei 450 Eur, Jums nereikia mokėti mokesčių.  

Laikinas darbas STUDENTAMS. Jeigu Jūs vasaros ar semestro atostogų metu dirbote Vokietijoje, ne ilgiau nei 70 dienų per mokestinius metus ( nuo 01/01 iki 31/12), ir buvo nuskaičiuoti pajamų mokesčiai, Jūs galite susigrąžinti visus sumokėtus pajamų mokesčius.

 


Mokesčiai Vokietijoje, Vokietijos mokesčių deklaracija, mokesčių grąžinimas iš Vokietijos ir vaiko pinigai Vokietijoje

Turite klausimų dėl mokesčių deklaravimo (Steuererklärung) ir susigrąžinimo Vokietijoje? Aktualus klausimas Vaiko pinigai Vokietijoje (Kindergeld) ir kreipimasis dėl vaiko išmokų? Mokesčiai Vokietijoje, pajamų deklaravimas, mokesčių grąžinimas iš Vokietijos, S1 forma Vokietijoje: kviečiame susisiekti su mumis el. paštu info@taxbs.lt arba tel. nr. +370 647 50 268  +370 37 2 11 938

Kopijuoti ir publikuoti Taxbs straipsnius be Taxbs sutikimo draudžiama!

Straipsnis parengtas J. Knoche, 2019 m. rugsėjo 3 d.

TaxBS Logo
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.