...

mokesčiai vokietijoje

 

Darbas ir mokesčiai Vokietijoje, mokesčių klasės ir pajamų deklaravimas – ką turėtų žinoti kiekvienas, dirbantis ar dirbęs šioje šalyje? Pajamų deklaravimas – neišvengiama kasmetinė užduotis kiekvienam asmeniui. Vienas svarbiausių aspektų, siejamų su mokesčių tema Vokietijoje, yra mokesčių klasės, kurios lemia tai, kaip kiekvienam asmeniui paskiriama mokėtina pajamų mokesčio suma. Suprasti skirtumus tarp mokesčių klasių ir priimti tinkamą sprendimą pasirenkant klasę sau – itin svarbu tiek samdomiems darbuotojams, tiek savarankiškai dirbantiems mokesčių mokėtojams.

Šiame straipsnyje aptarsime mokestinių klasių ypatumus ir mokesčius, kuriuos privalo mokėti, asmenys dirbantys Vokietijoje.

Darbo užmokesčio mokesčiai Vokietijoje

Gaunantieji pajamas Vokietijoje turi mokėti dviejų tipų mokesčius: pajamų mokesčius ir socialinio draudimo mokesčius.
Vokietijoje taikomas progresinis pajamų apmokestinimas. Gautos pajamos, kurios išskaičiavus apmokestinamą pajamų mokesčiais sumą, nesiekia 11 604 EUR (2024 m.) arba 10 908 EUR (2023 m.) bazinės pašalpos ribos yra neapmokestinamos pajamų mokesčiais. Apmokestinama pajamų mokesčiais suma apskaičiuojama iš bendrų gautų pajamų, minusuojant galimas mokesčių lengvatas arba standartinę automatiškai taikomą mokesčių lengvatą bei atėmus socialinio draudimo įmokas.
Standartinė, automatiškai taikoma mokesčių lengvata 2023 metais siekė 1 230 EUR. Ši lengvata taikoma visiems mokesčių mokėtojams be išimties.

Jei apmokestinamosios pajamos yra nuo 11 604 iki 17 005 EUR (2024 m.) arba nuo 10 908 iki 15 999 EUR (2023 m.), sumai taikomas 14-24 procentų progresinis mokesčio tarifas. Pajamoms nuo 17 006 iki 66 760 EUR (2024 m.) arba nuo 16 000 iki 62 809 EUR (2023 m.), viršijančiai šią ribą sumai taikomas progresinis tarifas nuo 24 iki 42 procentų.

Jei metinės apmokestinamosios pajamos yra nuo 66 761 iki 277 825 EUR (2024 m.) arba nuo 62 810 iki 277 825 EUR (2023 m.), sumai, viršijančiai 66 761 EUR, taikomas didžiausias 42 procentų mokesčio tarifas. Didžiausias 45 procentų mokesčio tarifas taikomas apmokestinamoms pajamoms, viršijančioms 277 826 EUR.

Lentelė: 2023 ir 2023 metų pajamų mokesčio tarifai

Pajamos (2023 m.)

Pajamos (2024 m.)

Mokesčio tarifas (2023 m.)

Mokesčio tarifas (2024 m.)

iki 10 908 EUR

iki 11 604 EUR

0 %

0 %

iki 15 999 EUR

iki 17 005 EUR

14–24 proc.

14–24 proc.

iki 62 809 EUR

iki 66 760 EUR

24–42 %

24–42 %

iki 277 825 EUR

iki 277 825 EUR

42 %

42 %

nuo 277 826 EUR

nuo 277 826 EUR

45 %

45 %

Pajamos, reiškia apmokestinamąsias metines pajamas (bruto, atėmus socialinį draudimą).

Vokietijoje labai gerai išvystyta socialinio draudimo sistema, kuri suteikia žmonėms finansinį saugumą, pavyzdžiui, ligos ar nedarbo atveju.
Jei Vokietijoje uždirbate sumą, viršijančią tam tikrą ribą, daugiau nei 520 Eur., turite mokėti socialinio draudimo įmokas. Tai reiškia, kad turite būti tam tikrų draudimo bendrovių narys ir ten automatiškai mokėti įmokas, kurios būna automatiškai išskaičiuotos iš Jūsų uždarbio. Paprastai tai būna:

 • Sveikatos draudimas (Krankenversicherung) – jis apmoka gydytojo vizitų, daugelio vaistų ir gydymo priemonių išlaidas. Standartinis numatytas įstatymo tarifas – 14,6 %.
 • Ilgalaikės priežiūros draudimas (Pfegeversicherung) – jis suteikia saugumą tuo atveju, jei dėl ligos esate nuolat priklausomas nuo priežiūros. Tai dažniausiai paveikia vyresnio amžiaus žmones. Įmokos tarifas nuo 2023 m. liepos 1 d. yra 3,4 % nuo bendrųjų pajamų, o neturintiems vaikų – 4 % nuo bendrųjų pajamų.
 • Pensijų draudimas (Rentenversicherung) – iš jo darbuotojams mokama pensija, jiems išėjus į pensiją. Pensijos dydis nustatomas pagal Jūsų pajamas ir išdirbtų metų Vokietijoje skaičių. 2024 metais pensijų draudimo įmoka siekia 18,6 % bruto darbo užmokesčio. Darbdaviai ir darbuotojai dalijasi pensijų įmokomis.
 • Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (Unfallversicherung) – jis padengia gydymo ir sugrįžimo į profesinį gyvenimą išlaidas po nelaimingo atsitikimo darbe arba susirgus profesinėmis ligomis. Įstatymo numatyto draudimo nuo nelaimingų atsitikimų vidutinis įmokų tarifas siekia apie 1,3 %.
 • Nedarbo draudimas (Arbeitslosenversicherung) – iš jo bedarbiams mokamos pajamos tam tikrą laikotarpį, jei tenkinami tam tikri reikalavimai. Paprastai per pastaruosius dvejus metus turite būti apdraustas bent vienerius metus ir vėl ieškoti darbo. Nedarbo draudimo įmoka yra 2,6 % darbo užmokesčio, tačiau darbo užmokestis nustatomas tik iki pensijų draudimo įmokų apskaičiavimo ribos. Darbuotojai ir darbdaviai moka po pusę šios įmokos.

Kas yra mokesčių kortelė Vokietijoje?

Vokietijos mokesčių sistema siekia užtikrinti sąžiningą ir efektyvų uždirbtų pajamų apmokestinimą. Vienas iš esminių šios sistemos komponentų yra mokesčių kortelė – dokumentas, kuris atlieka esminį vaidmenį, nustatant asmens mokestinę prievolę.
Elstam Vokietijoje atlieka vieną iš pagrindinių vaidmenų pajamų mokesčio sistemoje, užtikrinant, kad darbuotojų mokestinės prievolės būtų tiksliai apskaičiuojamos ir išskaičiuojamos iš atlygio.

Mokesčiai Vokietijoje: viskas apie mokesčių klases:

Kaip suteikiama mokesčių klasė Vokietijoje?

Užsiregistravęs kaip mokesčių mokėtojas Vokietijoje, darbuotojas per artimiausias šešias savaites gauna mokesčių mokėtojo kodą (Identifikationsnummer), kurį reikia perduoti darbdaviui. Tuomet mokesčių inspekcija (Finanzamt) gyventojui priskiria gaunamų pajamų šaltinį ir šeimyninę padėtį atitinkančią klasę, o apie šį pokytį per keletą savaičių informuoja darbdavį. Savo mokesčių klasę kiekvienas darbuotojas gali matyti atlyginimo lapelyje – ji pažymėta trumpiniu „SKI“ (Steuerklasse).

Mokesčiai Vokietijoje, o vėliau ir mokėtinos bei gautinos sumos, gaunant mėnesinį darbo užmokestį ir pateikus metinę pajamų deklaraciją, paremtos tuo, kokiai mokesčių klasei priklauso deklaraciją teikęs asmuo. Atitinkamai pagal gaunamas pajamas, pajamų šaltinių kiekį, vaikų skaičių arba vedybinį statusą, kiekvienas darbuotojas Vokietijoje priskiriamas vienai iš šešių skirtingų mokesčių klasių (Lohnsteuerklasse). Plačiau apie kiekvieną iš jų:

Lohnsteuerklasse I
Lohnsteuerklasse I klasė taikoma vienišiems ir išsituokusiems darbuotojams, taip pat susituokusiems darbuotojams, kurie nuolatos gyvena skyriumi su sutuoktiniu. Šiai kategorijai priklauso ir našliai, kurie dirba – tačiau tik nuo antrųjų metų po partnerio mirties.
Jūs priklausote I mokesčių klasei, jei atvykstate iš užsienio, o Jūsų sutuoktinis gyvena ne ES šalyje. Tas pats galioja, jei esate apmokestinamas ribotu pajamų mokesčių, nes gaunate pajamų Vokietijoje, bet Jūsų nuolatinė gyvenama vieta yra užsienyje.

Lohnsteuerklasse II
Visi I mokesčių klasėje nurodyti asmenys priklauso II pajamų mokesčio klasei, jei jie yra vieniši tėvai. Būtina sąlyga – Jūsų namų ūkyje turi gyventi bent vienas vaikas, už kurį gaunate pašalpą vaikui arba išmoką vaikui. Jeigu vaikas registruotas pas kelis asmenis, išmoką vaikui gaunantis asmuo turi teisę į mokesčių lengvatos sumą. Jei gyvenate į santuoką panašiuose santykiuose arba esate registruotoje civilinėje partnerystėje, šis reglamentas netaikomas. 
Dėmesio: jei po skyrybų ką tik tapote vienišais tėvais, turėtumėte kreiptis į mokesčių inspekciją, kad pasikeistumėte mokesčių klasę, kad nuo kito mėnesio priklausytumėte II mokesčių klasei. Jei to nepadarysite, Jūsų darbo užmokestis bus apmokestinamas kaip ir anksčiau, o permokėtus mokesčius galėsite susigrąžinti tik kitais metais su mokesčių deklaracija. Vienišiems tėvams reikia mokėti mažiau mokesčių turint II mokesčių klasę. Valstybė teikia mokestinę paramą vienišoms motinoms ir tėčiams. 2023 metais jiems be I mokesčių klasės lengvatos (iš viso 12 174 EUR) bus taikoma papildoma 4 260 EUR lengvata. Tai 16 434 EUR per metus. II mokesčių klasėje vienišiems tėvams 2023 metais gautos pajamos apie 1700 EUR bus neapmokestinamos pajamų mokesčiais, o 2024 metais neapmokestinama suma padidės iki 1 775 EUR per mėnesį.

Lohnsteuerklasse III
Lohnsteuerklasse III mokestinių metų eigoje Jums taikoma, jei esate susituokę arba esate sudarę civilinę partnerystę, abu sutuoktiniai gyvenate Vokietijoje, nuolat negyvenate atskirai ir jei Jūsų partneris negauna jokio darbo užmokesčio – arba gauna atlyginimą ir priklauso V mokesčių klasei. Jei esate našlys arba našlė iki pirmųjų metų po sutuoktinio mirties pabaigos priklausysite III mokesčių klasei, kurios būtina sąlyga yra tai, kad Jūs negyvenote nuolat atskirai ir kad miręs asmuo būtų visiškai apmokestinamas pajamų mokesčiu. 
Jei Jūs dirbate Vokietijoje, o Jūsų sutuoktinis gyvena ir dirba kitoje šalyje, Jums taip pat galimas mokesčių klasės keitimas deklaruojant pajamas pasibaigus mokestiniams metams. Tik svarbu nepamiršti, kad sutuoktinio pajamos gimtojoje šalyje turi būti nedidelės arba visai lygios nuliui.
III mokesčių klasė yra pigiausia iš visų mokesčių klasių pagal darbo užmokestį. 2023 metais mokesčių lengvata siekia net 21 816 EUR. Jei abiejų sutuoktinių išskaičiuotos apmokestinamos pajamos bendrai yra mažesnės nei 21 816 EUR, nereikia mokėti pajamų mokesčių.
Turint III mokesčių klasę ir mokant pajamų mokesčius pagal ją mokestinių metų eigoje, yra privaloma pasibaigus mokestiniams metams deklaruoti pajamas.

Lohnsteuerklasse IV
Vedę asmenys po vestuvių automatiškai gauna IV mokesčių klasę iš mokesčių inspekcijos – nesvarbu ar jie abu dirba. Tai taikoma, jei gyvenate Vokietijoje ir nuolat negyvenate atskirai. Atskaitomų mokesčių prasme, IV mokesčių klasė atitinka I mokesčių klasės atskaitymus. Jei abu uždirba maždaug tiek pat, tada Jums tinka IV / IV mokesčių klasės derinys. Jei yra didesni pajamų skirtumai, turėtumėte pakeisti mokesčių klases. 
IV mokesčių klasė su koeficientu
Nuo 2010 m. galima pasirinkti IV / IV mokesčių klases su koeficientu. Taip siekiama užtikrinti, kad darbo užmokesčio mokesčio našta santuokoje ar registruotoje civilinėje partnerystėje būtų paskirstyta teisingiau. Tačiau šiuo atveju, kaip III klasės mokesčių turėtojams, privaloma pateikti mokesčių deklaraciją pasibaigus mokestiniams metams.

Lohnsteuerklasse V
Lohnsteuerklasse V Jūs gaunate, jei Jūsų sutuoktinis priklauso III mokesčių klasei. V mokesčių klasė, mokesčių požiūriu yra beveik tokia pat kaip VI mokesčių klasė, kuriai iš viso nėra jokių lengvatų.

Lohnsteuerklasse VI
Jei be nuolatinio ir pastovaus darbo pradedate dirbti antrą ar net trečią darbą, automatiškai patenkate į VI mokesčių klasę. Atskaitymai yra didžiausi iš visų mokesčių kategorijų, nes į lengvatas neatsižvelgiama. Taigi, turite mokėti mokesčius už kiekvieną uždirbtą eurą. Galite nuspręsti, kuriai Jūsų veiklai turi būti taikoma VI mokesčių klasė. 

Jei dirbate Mini Job, nuo 2024 m. sausio 1 d., kai maksimalus mėnesinis atlyginimas yra 538 EUR (iki 520 EUR), mokesčių kortelės nereikia. Paprastai Jūsų įmonė moka vienodo dydžio pajamų mokestį.

Lentelėje nurodysime kiek mokesčių reikia mokėti, priklausant atitinkamai mokestinei klasei.

Lentelė: kiek pajamų mokesčio sumoka skirtingos mokestinės klasės (2023 m.)

Mokesčių klasė ,
šeimyninė padėtis,
vaikas

Gautos pajamos 2000 € prieš mokesčius. Koks pajamų mokestis
per mėnesį?

Gautos pajamos 3000€ prieš mokečius. Koks pajamų mokestis
per mėnesį?

Gautos pajamos 4000 € prieš mokečius.

Koks pajamų mokestis
per mėnesį?

Mokesčių klasė 1
Vienišas asmuo

125 €

341 €

588 €

2 mokesčių klasė
Vienišas tėvas, 1 vaikas

44 €

245 €

480 €

Mokesčių klasė 3
Vedęs asmuo

0 €

86 €

276 €

Mokesčių klasė 4
Vedęs asmuo

125 €

341 €

588 €

Mokesčių klasė 5
Vedęs asmuo

345 €

664 €

1000 €

Mokesčių klasė 6
Vienišas asmuo

389 €

706 €

1044 €

 

Mokesčių grąžinimas iš Vokietijos: nepriemoka III klasės mokesčių mokėtojams

Asmenys, priskirti III mokesčių klasei, metų eigoje gauna didesnį mėnesinį atlyginimą ir moka mažesnius pajamų mokesčius nuo darbo užmokesčio. Tačiau pateikus metinę šeimos deklaraciją, į mokesčių apskaičiavimo ataskaitą (Einkommensbescheid) įtraukiamas ne tik darbo užmokestis gautas Vokietijoje, bet visos įplaukos, vieno ir kito sutuoktinio, gautos  ne Vokietijoje. Pajamos gautos už Vokietijos ribų yra apmokestinamos Vokietijoje taikant progresavimo taisyklę – tai ir yra pagrindinė priežastis, kodėl pateikus deklaraciją III klasės mokesčių mokėtojams, dažnai priskaičiuojama mokesčių nepriemoka.

Kaip deklaruoti Vokietijoje ir užsienyje gaunamas pajamas, kad mokesčių nepriemokos pavyktų išvengti? 

Nors atsidėti pinigų sumą galimiems mokesčiams taip pat rekomenduotina, dar viena „Tax Back Solution“ siūloma išeitis – net ir susituokusiems asmenims mokesčių metų eigoje  mokesčius mokėtis ne pagal  III ir V mokesčių klasių derinį, o individualiai, pagal I klasę. Tokiu atveju, metų eigoje atskaičiuojamas pajamų mokestis Vokietijoje bus kiek didesnis, tačiau deklaruojant pajamas pasibaigus mokestiniams jis bus perskaičiuojamas, tad labiau tikėtinas galutinis rezultatas – mokesčių susigrąžinimas iš Vokietijos. Egzistuoja tik vienas faktorius, kuomet mokesčių mokėtojui verta pasirinkti III mokesčių klasę – kai vienintelis abiejų sutuoktinių pajamų šaltinis – išmokos, pašalpos ar darbas Vokietijoje, o už šios šalies ribų gaunamų pajamų dydis lygus 0 EUR.

Užsienio šalyje gautų pajamų apmokestinimas Vokietijoje

Vokietijos pajamų mokesčių deklaracijoje turite deklaruoti visas pajamas, gautas per vertinamą laikotarpį, nesvarbu kurioje šalyje jos buvo gautos (Vokietijoje ar kitoje šalyje).

Užsienio pajamos yra neapmokestinamos Vokietijoje dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo susitarimo mokesčių srityje. Šioms neapmokestinamoms pajamoms taikoma progresija, t. y. jos įtraukiamos apskaičiuojant mokesčio tarifą, taikytiną Vokietijoje apmokestinamoms pajamoms.

Iš esmės, neriboto apmokestinimo mokesčių mokėtojai, turi mokėti Vokietijoje mokesčius nuo visų pajamų, gautų tiek Vokietijoje, tiek užsienio šalyje.

Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis ir kaip ji veikia Vokietijoje

 Daugelis šalių yra sudariusios susitarimus dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo. Vokietijoje yra naudojami keli dvigubo apmokestinimo išvengimo būdai:

 • Kitoje šalyje gautų pajamų atleidimas nuo mokesčių Vokietijoje (atleidimo būdas). Tai reiškia, kad užsienio pajamos nėra apmokestinamos Vokietijoje, o tik užsienyje, kur buvo gautos pajamos.
 • Kitoje šalyje sumokėtų mokesčių įskaitymas, nuo ten uždirbtų užsienio pajamų, pagal Vokietijos mokesčių kreditavimo metodą. Tai reiškia, kad užsienyje gautos pajamos yra apmokestinamos Vokietijoje, tačiau vidaus mokesčių prievolė mažinama kitos šalies mokesčiais.

Taikant minėtą atleidimo nuo mokesčių metodą, reikia laikytis vadinamosios progresinės Vokietijos pajamų mokesčių išlygos. Pajamų mokesčio tarifas didėja, didėjant pajamoms. Nors užsienyje gautos pajamos neapmokestinamos Vokietijoje, į jas vis tik atsižvelgiama apskaičiuojant mokesčio tarifą.

Pavyzdys:
Mokesčių mokėtojas per mokestinius metus dirbo Lietuvoje ir Vokietijoje.
Lietuvoje gautos pajamos – 30 000 EUR. Vokietijoje jo gautos pajamos – 30 000 EUR. Iš viso per mokestinius metus mokesčių mokėtojas gavo 60 000 EUR pajamų.

 • Jei 60 000 EUR būtų pilnai apmokestinti tik Vokietijoje, vidutinis mokesčių tarifas būtų 27 % nuo 60 000 EUR. Mokesčių našta – 16 200 EUR.
 • Jei be progresinės išlygos apmokestinami tik Vokietijoje gauti 30 000 EUR, vidutinis pajamų mokestis būtų 17 %. Mokesčių našta – 5 100 EUR.
 • Teisingam apmokestinimui taikomas progresavimas. Tai reiškia, kad apmokestinami tik Vokietijoje gauti 30 000 EUR, taikant 27 %. Mokesčių našta – 8 100 EUR.

Ribotas ir neribotas pajamų apmokestinimas Vokietijoje

Daugumai mokesčių mokėtojų Vokietijoje taikoma neribota mokesčių prievolė, nes jie čia gyvena ir dirbaSituacija yra kitokia, jei yra tam tikras užsienio ryšys ir bent dalis pajamų gaunama Vokietijoje. Asmenims dirbatiems Vokietijoje, bet nuolatos gyvenantiems kitoje šalyje taikoma ribota mokesčių prievolė.

Kas yra neribota mokestinė prievolė?
Kad būtumėte laikomas visiškai apmokestinamu, pirmiausia turite būti fizinis asmuo. Įgyvendinti šį reikalavimą paprasta – kiekvienas žmogus yra fizinis asmuo. Fiziniai asmenys, kurių nuolatinė ir registruota gyvenamoji vieta yra Vokietijoje, yra apmokestinami neribotu pajamų mokesčiu pagal pajamų mokesčio įstatymą EStG 1 straipsnio 1 dalį.
Neribotos mokestinės prievolės atveju visame pasaulyje gautos pajamos pirmiausia apmokestinamos Vokietijoje. Pasaulinių pajamų apmokestinimas daugeliu atvejų panaikinamas arba sušvelninamas dvišalėmis dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartimis ir nacionalinėmis Vokietijos valstybės taisyklėmis.
Dėmesio: Vokietijos užsienio darbuotojai, gaunantys pinigus iš valstybinio fondo, pavyzdžiui, Vokietijos ambasadų ar konsulatų darbuotojai, taip pat apmokestinami neribotais mokesčiais.

Kas yra ribota mokestinė prievolė?

Fiziniai asmenys, dirbantys Vokietijoje ir neturintys nuolatinės registruotos gyvenamosios vietos Vokietijoje, apmokestinami ribotu pajamų mokesčiu pagal pajamų mokesčio įstatymą, EStG 1 straipsnio 4 dalį.

Ribotas mokesčių apmokestinimas mokesčių mokėtojui turi daug minusų:

 1. Negali gauti vaiko pinigų (Kindergeld);
 2. Deklaruojant pajamas negali keisti mokesčių klasės;
 3. Deklaruojant pajamas negali prašyti pritaikyti lengvatų už patirtas išlaidas.

Kiekvienas mokesčių mokėtojas, kuriam taikomas ribotas mokesčių apmokestinimas, deklaruodamas pajamas už praėjusius metus gali kreiptis dėl neriboto apmokestinimo pagal įstatymą EstG 1 straipsnio 3 dalį, bet turi išpildyti šiuos reikalavimus:

 • Pajamos Vokietijoje turi sudaryti 90 % nuo visame pasaulyje gautų pajamų

arba

 • Jūsų pajamos už Vokietijos ribų neviršija bazinės pašalpos. 2023 m. – 10 908 EUR.

 

Svarbu: pateikus prašymą, mokesčių apmokestinimo būdą keisti iš riboto į neribotą, Vokietijoje bus apmokestinamos ne tik Vokietijoje gautos pajamos, bet ir iš kitos šalies (pvz. Lietuvos) gautos pajamos, taikant progresavimo išlygą.

Mokesčiai ir pajamų delaravimas Vokietijoje: kaip skaičiuojamos gautos pajamos?

Nepaisant to, kokia mokesčių klasė pasirenkama, mokestinių metų pabaigoje kiekvienam pajamas gaunančiam gyventojui neišvengiamas svarbiausias etapas – pajamų deklaravimas Vokietijoje. Įgyvendinus šią užduotį, paaiškėja ar šiemet teks padengti mokesčių nepriemoką už ankstesnius metus, ar priešingai – laukia mokesčių grąžinimas iš Vokietijos.

Vokietijoje pajamomis laikomas ne tik gautas darbo užmokestis, bet ir individualios pašalpos – nedarbo, ligos ir tėvystės išmokos; nuomos pajamos; individualios veiklos pajamos, neapmokestinamos metų eigoje ir pensininkų gautas darbo užmokestis, jei jis viršija bazinę pašalpą. Svarbu ir tai, kad deklaracijoje visada įvertinamos ne tik Vokietijoje, bet ir už jos ribų gyventojo sugeneruotos pajamos. Jei Jūs ir Jūsų sutuoktinis (-ė) arba partneris (-ė) gavo pajamų Lietuvoje (arba kitoje ES / EEE valstybėje), tuomet, kai atliekamas pajamų deklaravimas Vokietijoje, ši suma taip pat užfiksuojama. Dėl šios priežasties pateikus deklaraciją bus priskiriamas didesnis mokėtinas pajamų mokestis.

Turite klausimų dėl pajamų deklaravimo Vokietijoje ir mokesčių susigrąžinimo galimybių? Aktualūs mokesčiai Vokietijoje ir šeimos deklaracijos klausimas? Pajamų deklaravimas, mokesčių grąžinimas iš Vokietijos: kviečiame susisiekti su mumis el. paštu info@taxbs.lt arba tel. nr. + 370 647 50 268, +370 37 2 11 938

Kopijuoti ir publikuoti Taxbs straipsnius be Taxbs sutikimo draudžiama!

Straipsnis parengtas Judita Knoche, 2024 m. kovo 16 d.

Mokesčiai Vokietijoje ir jų grąžinimas su Tax Back Solutions

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.