mokesčiai vokietijoje

Mokėjau mokesčius mokestinių metų eigoje pagal III klasę, deklaravau pajamas, gavau mokesčių nepriemoką. Kodėl?

Darbas ir mokesčiai Vokietijoje, mokesčių klasės ir pajamų deklaravimas  – ką turėtų žinoti kiekvienas, dirbantis ar dirbęs šioje šalyje? Pajamų deklaravimas – neišvengiama kasmetinė užduotis kiekvienam asmeniui. Vienas svarbiausių aspektų, siejamų su mokesčių tema Vokietijoje, yra mokesčių klasės, kurios lemia tai, kaip kiekvienam asmeniui paskiriama mokėtina pajamų mokesčio suma. Suprasti skirtumus tarp mokesčių klasių ir priimti tinkamą sprendimą pasirenkant klasę sau – itin svarbu tiek samdomiems darbuotojams, tiek savarankiškai dirbantiems mokesčių mokėtojams.

Mokesčiai Vokietijoje: viskas apie mokesčių klases

Mokesčiai Vokietijoje, o vėliau – ir mokėtinos bei gautinos sumos pateikus metinę pajamų deklaraciją – paremtos tuo, kokiai mokesčių klasei priklauso deklaraciją teikęs asmuo. Atitinkamai pagal gaunamas pajamas, pajamų šaltinių kiekį, vaikų skaičių arba vedybinį statusą, kiekvienas darbuotojas Vokietijoje priskiriamas vienai iš šešių skirtingų mokesčių klasių (Lohnsteuerklasse). Plačiau apie kiekvieną iš jų:

Lohnsteuerklasse I

Lohnsteuerklasse I klasei paprastai priskiriami: nesusituokę vyrai arba moterys; susituokę, tačiau ilgą laiką atskirai gyvenantys sutuoktiniai arba našlės ir našliai. Asmenys, priklausantys šiai mokesčių klasei, moka mažiausią pajamų mokestį. Atveju, kai per metus gyventojo uždirbta suma neviršija 10 347 eur (2023 m. duomenimis), pajamų mokesčiai Vokietijoje nėra taikomi.

Lohnsteuerklasse II

Lohnsteuerklasse II klasė panaši į Lohnsteuerklasse I, tačiau yra orientuota į asmenis, turinčius vienišų tėvų statusą. Pretenduoti į II mokesčių klasę gali dirbantis vienišas tėvas (arba motina), neturintis jokių teisinių partnerysčių ir gyvenantis tame pačiame būste kaip ir vaikas (-ai).

Lohnsteuerklasse III

Lohnsteuerklasse III klasė suteikiama susituokusiems arba partnerystę įregistravusiems Vokietijos gyventojams, kurių gaunamų pajamų proporcija poroje ženkliai skiriasi. Jei III mokesčių klasė priskiriama vienam sutuoktiniui, kitam suteikiama V klasė. III mokesčių klasei taikomi mažesni mokesčiai Vokietijoje, neapmokestinamas pajamų dydis – 21 264 eur (2023 m. duomenimis). Paprastai ši klasė priskiriama asmeniui, šeimoje generuojančiam didesnes pajamas.

Lohnsteuerklasse IV

Lohnsteuerklasse IV klasė priskiriama tik susituokusiems arba partnerystę įregistravusiems asmenims, kuriems III ir V klasės derinys netinkamas dėl panašaus gaunamų pajamų dydžio.

Lohnsteuerklasse V

Lohnsteuerklasse V klasė gali būti priskiriama tik mokesčių mokėtojui, kurio sutuoktinis (-ė) arba registruotas partneris (-ė) priklauso III mokesčių grupei. Mokestinės naudos prasme V klasė yra nepalankiausia, nes mokesčiai Vokietijoje nesumažinami lengvatomis, tačiau, derinama drauge su III klase, ji gali būti naudinga.

Lohnsteuerklasse VI

Lohnsteuerklasse VI klasė skirta asmenims, kurių darbas Vokietijoje neapsiriboja viena įmone: mokesčių mokėtojas užsiima bent dviem skirtingomis veiklomis, už kurias gauna darbo užmokestį.

Kaip suteikiama mokesčių klasė Vokietijoje?

Užsiregistravęs kaip mokesčių mokėtojas Vokietijoje, gyventojas per artimiausias šešias savaites gauna savo mokesčių mokėtojo kodą, kurį reikia perduoti darbdaviui. Tuomet mokesčių inspekcija (Finanzamt) gyventojui priskiria gaunamų pajamų šaltinį ar šeimyninę padėtį atitinkančią klasę, o apie šį pokytį per keletą savaičių informuoja darbdavį. Savo mokesčių klasę kiekvienas darbuotojas gali matyti atlyginimo lapelyje – ji pažymėta trumpiniu „SKI“ (Steuerklasse).

Mokesčiai ir pajamų delaravimas Vokietijoje: kaip skaičiuojamos gautos pajamos?

Nepaisant to, kokia mokesčių klasė pasirenkama, mokestinių metų pabaigoje kiekvienam pajamas gaunančiam gyventojui neišvengiamas svarbiausias etapas – pajamų deklaravimas Vokietijoje. Įgyvendinus šią užduotį paaiškėja, ar šiemet teks padengti mokesčių nepriemoką už ankstesnius metus, ar priešingai – laukia mokesčių grąžinimas iš Vokietijos.

Vokietijoje pajamomis laikomas ne tik gautas darbo užmokestis, bet ir individualios pašalpos; nedarbo, ligos ir tėvystės išmokos; nuomos pajamos; individualios veiklos pajamos, neapmokestinamos metų eigoje ir pensininkų gautas darbo užmokestis, jei jis viršija bazinę pašalpą. Svarbu ir tai, kad deklaracijoje visada įvertinamos ne tik Vokietijoje, bet ir už jos ribų gyventojo sugeneruotos pajamos. Jei Jūs ir Jūsų sutuoktinis (-ė) arba partneris (-ė) gavo pajamų Lietuvoje (arba kitoje ES/EEE valstybėje), tuomet, kai atliekamas pajamų deklaravimas Vokietijoje, ši suma taip pat užfiksuojama. Dėl šios priežasties pateikus deklaraciją bus priskiriamas didesnis mokėtinas pajamų mokestis.

 


Mokesčių deklaravimas Vokietijoje, šeimos deklaracija ir mokesčių grąžinimas iš Vokietijos

Turite klausimų dėl pajamų deklaravimo Vokietijoje ir mokesčių susigrąžinimo galimybių? Aktualūs mokesčiai Vokietijoje ir šeimos deklaracijos klausimas? Pajamų deklaravimas, mokesčių grąžinimas iš Vokietijos: kviečiame susisiekti su mumis el. paštu info@taxbs.lt arba tel. nr. + 370 647 50 268, +370 37 2 11 938

Mokesčių grąžinimas iš Vokietijos: nepriemoka III klasės mokesčių mokėtojams

Asmenys, priskirti III mokesčių klasei, metų eigoje gauna didesnį mėnesinį atlyginimą ir moka mažesnius pajamų mokesčius nuo darbo užmokesčio. Tačiau pateikus metinę šeimos deklaraciją, į mokesčių apskaičiavimo ataskaitą (Einkommensbescheid) įtraukiamas ne tik atlyginimas, bet visos įplaukos, vieno ar kito sutuoktinio gautos Vokietijoje ir už jos ribų (ES arba EEE šalyse). Šios pajamos taip pat apmokestinamos – tai ir yra pagrindinė priežastis, kodėl pateikus deklaraciją III klasės mokesčių mokėtojams priskaičiuojama nepriemoka.

Kaip deklaruoti Vokietijoje ir užsienyje gaunamas pajamas, kad mokesčių nepriemokos pavyktų išvengti? 

Nors atsidėti sumą galimiems mokesčiams taip pat rekomenduotina, dar viena „Tax Back Solution“ siūloma išeitis – net ir susituokusiems asmenims rinktis ne III ir V mokesčių klasių derinį, o pajamas deklaruoti individualiai, pagal I klasę. Tokiu atveju metų eigoje pajamų mokesčiai Vokietijoje bus kiek didesni, tačiau deklaracijos metu jis bus perskaičiuojamas, tad labiau tikėtinas galutinis rezultatas – mokesčių grąžinimas iš Vokietijos. Egzistuoja tik vienas faktorius, kuomet mokesčių mokėtojui verta pasirinkti III mokesčių klasę – kai vienintelis abiejų sutuoktinių pajamų šaltinis – išmokos, pašalpos ar darbas Vokietijoje, o už šios šalies ribų gaunamų pajamų dydis lygus 0 eur.

Mokesčių deklaravimas Vokietijoje, šeimos deklaracija ir mokesčių grąžinimas iš Vokietijos

Turite klausimų dėl pajamų deklaravimo Vokietijoje ir mokesčių susigrąžinimo galimybių? Aktualūs mokesčiai Vokietijoje ir šeimos deklaracijos klausimas? Pajamų deklaravimas, mokesčių grąžinimas iš Vokietijos: kviečiame susisiekti su mumis el. paštu info@taxbs.lt arba tel. nr. + 370 647 50 268, +370 37 2 11 938

Kopijuoti ir publikuoti Taxbs straipsnius be Taxbs sutikimo draudžiama!

Straipsnis parengtas Judita Knoche, 2023 m. balandžio 18 d.

Mokesčiai Vokietijoje ir jų grąžinimas su Tax Back Solutions

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *