...
elektronine sistema altinn

Mokesčių susigrąžinimas iš Švedijos – tai procesas, aktualus kiekvienam, deklaruojančiam pajamas šioje šalyje. Pateikęs informaciją apie gautas pajamas ir sumokėtus mokesčius, Švedijoje pajamas gaunantis asmuo gali į deklaraciją įtraukti ir patirtas išlaidas. Jas nurodžius, Švedijos mokesčių inspekcija (Skatteverket) gali nustatyti, kokios lengvatos taikomos mokesčių mokėtojui ir kompensuoti dalį patirtų išlaidų. Tokiu atveju tikėtinas didesnis pajamų mokesčio grąžinimas arba nepriemokos sumažinimas.

Turinys:
  1. Kokios išlaidų lengvatos gali būti taikomos Švedijoje?
  2. Kelionių išlaidos iš namų į darbo vietą ir atvirkščiai
  3. Komandiruočių išlaidos kelionėms
  4. Apgyvendinimo išlaidos laikino darbo metu
  5. Dvigubos gyvenamosios vietos išlaidos
  6. Standartinės kompensacijos tarifas už išlaidas laikinojo darbo metu 2022 mokestiniais metais:
  7. Kelionių išlaidos į gimtąją šalį ir atgal į Švediją
  8. Kitos išlaidos
  9. Mokesčių susigrąžinimas iš Švedijos: kokios išlaidos nekompensuojamos?

Kokios išlaidų lengvatos gali būti taikomos Švedijoje?

Mokesčių susigrąžinimas iš Švedijos galimas tik išlaidoms, kurios mokestiniais metais buvo susijusios su darbo santykiais, tad Švedijos mokesčių inspekcija nekompensuoja asmeninių išlaidų. Asmuo gali tikėtis dalies kompensacijos už šias išlaidas:

Jei asmuo pajamų deklaracijoje prašo kompensuoti dalį patirtų išlaidų, privaloma jas įrodyti. Išlaidas galima įrodyti pateikus čekius, sąskaitas-faktūras, sutartis, banko išrašą, darbdavio raštą ir t. t.

 


Mokesčių deklaravimas Švedijoje ir mokesčių grąžinimas iš Švedijos

Pajamos, mokesčiai ir mokesčių deklaravimas Švedijoje. Turite klausimų dėl pajamų deklaravimo Švedijoje ir mokesčių susigrąžinimo galimybių? Pajamų deklaravimas, mokesčių grąžinimas iš Švedijos: kviečiame susisiekti su mumis el. paštu info@taxbs.lt arba tel. nr. + 370 647 50 268, +370 37 2 11 938

Kelionių išlaidos iš namų į darbo vietą ir atvirkščiai

Į deklaraciją galima įtraukti kelionių išlaidas tik tokiu atveju, jei jos viršija 11 000 SEK.

Asmeninio automobilio naudojimo kelionėms išlaidos iš namų į darbo vietą ir atvirkščiai

Jei asmuo per mokestinius metus naudojo nuosavą automobilį važiuoti į darbą bent 60 dienų ir nuvažiavo ne mažiau nei 3000 km, turi teisę įtraukti patirtas kelionių iš namų į darbą išlaidas į pajamų deklaraciją.

Kelionių išlaidų tarifai už 2022 mokestinius metus:

Kelionių išlaidų tarifai už 2023 mokestinius metus:

Jei mokesčių mokėtojas turi teisę įtraukti išlaidas už automobilio naudojimą, jis turi galimybę įtraukti ir spūsčių mokesčius.

Jei dėl senatvės, ligos ar negalios asmuo yra priverstas keliauti į ar iš darbo automobiliu, mokesčių susigrąžinimas iš Švedijos galimas ir už faktines kelionių į darbą ir atgal išlaidas. Už keliones nuosavu automobiliu turėtų būti taikoma 37 SEK lengvata už 10 km. Už keliones su darbdavio suteiktu dyzeliniu automobiliu turėtų būti taikoma 13 SEK lengvata už 10 km, su kitais degalais varomu automobiliu – 19 SEK.  Šiuo atveju taip pat galima įtraukti patirtas kelionių išlaidas tik tuomet, kai jų suma viršija 11 000 SEK.

Komandiruočių išlaidos kelionėms

Jei komandiruotėms naudojate nuosavą automobilį, darbdavys gali Jums išmokėti neapmokestinamą kompensaciją:

Jei negavote papildomos išmokos už komandiruotes ir komandiruotėms naudojate nuosavą automobilį, darbdavys gali Jums išmokėti neapmokestinamą kompensaciją:

Jei komandiruočių metu naudojantis nuosavu automobiliu asmuo mokėjo spūsčių mokestį ir kompensaciją gavo iš darbdavio, mokesčių susigrąžinimas iš Švedijos mokesčių institucijos negalimas. Šiuo atveju, spūsčių mokesčio negalima įtraukti į deklaraciją kaip patirtų išlaidų. Jei darbdavys visgi nesuteikė kompensacijos, šias išlaidas deklaruoti galėsite.

Pragyvenimo išlaidos komandiruočių metu

Kad į deklaraciją būtų galima įtraukti pragyvenimo išlaidas, patirtas komandiruočių metų, asmuo turi nakvoti kitoje vietoje nei įprastai. Be to, reikia būti nuvykus į vietą, esančią toliau nei 50 km nuo įprastos darbo vietos ir daugiau nei 50 km nuo namų.

Jei asmuo už komandiruotes gavo standartinius dienpinigius, jie yra neapmokestinti ir patirtų pragyvenimo išlaidų įtraukti į deklaraciją negalima. Jei visgi dienpinigiai gauti nebuvo ir asmuo gali įrodyti, kad turėjo padidėjusių maitinimo, nakvynės ir smulkių išlaidų, galima jas įtraukti į deklaraciją ir prašyti dalinės kompensacijos. Tokiu atveju bus suteikta arba standartinė išmoka, arba pritaikyta faktinė išlaidų atskaita.

Standartinė kompensacija už maitinimą ir smulkias išlaidas, patirtas komandiruočių metu Švedijoje 2022 mokestiniais metais:

Standartinė kompensacija už maitinimą ir smulkias išlaidas, patirtas komandiruočių metu kitose šalyse 2022 mokestiniais metais:

Standartinių išmokų tarifus komandiruočių metu kitose šalyse galite rasti čia.

Jei komandiruočių metu asmuo patyrė apgyvendinimo išlaidų, bet neturi galimybės įrodyti sumokėtos sumos, galima prašyti į deklaraciją įtraukti patirtas išlaidas pagal šiuos tarifus:

Apgyvendinimo išlaidos laikino darbo metu

Jei asmuo dirba laikiną darbą, tuomet, kai atliekamas mokesčių deklaravimas Švedijoje, galima įtraukti padidėjusio pragyvenimo kainos išlaidas. Norint gauti lengvatą dėl laikino darbo išlaidų, nakvynės vieta turi būti nutolusi nuo gyvenamosios vietos daugiau nei 50 km. Jei senoji gyvenamoji vieta buvo išnuomota, asmuo neturi teisės prašyti dalinės kompensacijos dėl apgyvendinimo išlaidų laikinojo darbo metu. Kompensacijos galima prašyti šiais atvejais:

Asmuo, norėdamas įtraukti į deklaraciją laikino darbo išlaidas, turi:

Išlaidas už maitinimą ir smulkias išlaidas galima įtraukti į deklaraciją tik už pirmąjį laikinojo darbo mėnesį. Šis apribojimas netaikomas apgyvendinimo išlaidų kompensacijai.  Galima išskaičiuoti arba faktiškai padidėjusias išlaidas maitinimui ir smulkioms išlaidoms, arba standartinę sumą. 

Standartinės kompensacijos tarifas už išlaidas laikinojo darbo metu 2022 mokestiniais metais:

Į deklaraciją galima įtraukti būsto išlaidas laikinojo darbo metu. Jei darbuotojas laikinojo darbo metu patyrė apgyvendinimo išlaidų, bet neturi galimybės įrodyti sumokėtos sumos, galima prašyti į deklaraciją įtraukti patirtas išlaidas pagal šiuos tarifus:

Dvigubos gyvenamosios vietos išlaidos

Jei mokesčių mokėtojas turi dvigubą gyvenamąją vietą, jam gali būti aktualus mokesčių grąžinimas iš Švedijos. Asmuo turi galimybę deklaravimo metu prašyti dalinės kompensacijos dėl padidėjusių pragyvenimo išlaidų. Asmuo turi dvigubą gyvenamąją vietą tuomet, kai persikėlė į naują gyvenamąją vietą dėl darbo, bet vis tiek dėl tam tikrų priežasčių išlaiko seną gyvenamąją vietą. Jei senoji gyvenamoji vieta buvo išnuomota, asmuo neturi teisės prašyti kompensacijos dėl apgyvendinimo išlaidų, kol turėjo dvigubą gyvenamąją vietą. Kompensacijos galima prašyti šiais atvejais:

Prašyti dalies kompensacijos dėl dvigubos gyvenamosios vietos išlaidų galite už ribotą laikotarpį. Maitinimui ir smulkioms išlaidoms yra taikomi vieni tarifai, o apgyvendinimo išlaidoms – kiti. Išlaidas už maitinimą ir smulkias išlaidas galite įtraukti į deklaraciją tik už pirmąjį laikinojo darbo mėnesį. Galite išskaičiuoti arba faktiškai padidėjusias išlaidas maitinimui ir smulkioms išlaidoms, arba standartinę sumą.

Standartinės kompensacijos tarifas už išlaidas laikinojo darbo metu 2022 mokestiniais metais:

Į švedišką deklaraciją galima įtraukti apgyvendinimo išlaidas, patirtas ne ilgiau kaip dvejus metus. Susituokę ir kartu gyvenantys asmenys gali prašyti dalies išlaidų kompensacijos praėjus šiam laikui, jei dviguba gyvenamoji vieta atsirado dėl sutuoktinio ar sugyventinio naujosios darbo vietos. Tokiais atvejais taikomas terminas yra ne ilgiau kaip penkeri metai. Jei dirbančiojo asmens šeima persikėlė į naują vietą, kurioje yra darbovietė, galima įtraukti pragyvenimo išlaidas iš praeitos gyvenamosios vietos.

Kelionių išlaidos į gimtąją šalį ir atgal į Švediją

Jei asmuo per mokestinius metus apsistojo ne savo gyvenamojoje vietoje, gali į deklaraciją įtraukti išlaidas, susijęs su kelionėmis į gimtąją ar nuolat gyvenamąją šalį. Kompensacijos galima prašyti šiais atvejais:

Švedijos mokesčių inspekcija (Skatteverket) į deklaraciją leidžia įtraukti ne daugiau kaip vieną kelionę namo per savaitę. Dalį kompensacijos galima gauti tik už keliones Europos Sąjungoje ir Šveicarijoje. Galima įtraukti keliones lėktuvu ir traukiniu, pateikus pirktus bilietus.

Jei naudojotės kitu transportu, kelionių išlaidas už 2022 mokestinius metus galite įtraukti pagal šiuos tarifus:

Darbdavio suteiktas automobilis gali priklausyti pačiam mokesčių mokėtojui arba jo šeimos nariui. Mokesčių deklaravimas Švedijoje už kelionių išlaidas galimas, net jei darbdavys kompensavo kelionės išlaidas. Tokiais atvejais kompensacija skaičiuojama kaip darbo užmokestis.

Kitos išlaidos

Asmuo į švedišką pajamų deklaraciją taip pat gali įtraukti kitas išlaidas, susijusiąs su darbo santykiais, jei jos viršija 5 000 SEK sumą. Prašyti dalies kompensacijos galima už šias išlaidas:

Mokesčių susigrąžinimas iš Švedijos: kokios išlaidos nekompensuojamos?

Kiekvieno asmens situacija yra skirtinga, tad Švedijos mokesčių inspekcija (Skatteverket) gali prašyti pateikti papildomus dokumentus, įrodančius patirtas išlaidas. Atveju, kai deklaracija užpildoma tinkamai, o reikiami dokumentai – pateikiami, galimas maksimalus mokesčių grąžinimas iš Švedijos.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Kopijuoti ir publikuoti Taxbs straipsnius be Taxbs sutikimo draudžiama!

Straipsnis parengtas Judita Knoche, 2023 m. balandžio 21 d.

TaxBS Logo
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.