...
mokesciu grazinimas anglijoje kokie dokumentai reikalingi deklaravimui

Mokesčių grąžinimas Anglijoje – galimybė, kuria pasinaudoti teisę turi dauguma mokesčių mokėtojų. Visgi svarbu pažymėti, kad sugrįžtanti mokesčių permoka prasideda nuo tinkamo pasiruošimo – t. y., sklandaus ir tvarkingo pajamų deklaravimo. Kitaip tariant, permoka yra atidaus pajamų deklaravimo proceso rezultatas. Kaip teisingai įgyvendinti šią užduotį? Kokie dokumentai reikalingi, kaip juos gauti ir kada pateikti mokesčių institucijai – tai aktualiausi klausimai kiekvienam, deklaruojančiam pajamas Didžiojoje Britanijoje. Šiame straipsnyje primename svarbiausius faktus, su kuriais svarbu susipažinti besiruošiant pajamų deklaravimui Anglijoje.

Kaip skaičiuojami mokestiniai metai?

Didžiojoje Britanijoje mokestinių metų pradžia ir pabaiga nesutampa su daugumai įprasta kalendorinių metų pradžia ir pabaiga. Priešingai nei Lietuvoje, Vokietijoje ar kitose valstybėse, Anglijoje mokestiniai metai skaičiuojami kitaip. Mokestiniai metai baigiasi balandžio 05 d. ir prasideda balandžio 06 d., pavyzdžiui:

Žemiau pateikiame svarbiausias datas, aktualias deklaruojantiems pajamas už 2022–2023 mokestinius metus:

Mokesčių grąžinimas Anglijoje: kokius dokumentus būtina pateikti?

Mokesčių grąžinimas Anglijoje galimas tik tuomet, kai deklaracijos metu pateikiami visi reikalingi dokumentai – tam tikros formos nurodo, kiek pajamų sugeneruota ir kiek mokesčių sumokėta per praėjusius metus. Ši informacija – svarbiausias rodmuo, leidžiantis nustatyti mokesčių permokos poreikį ir preliminarų grąžintinos sumos dydį.

Aktualus pajamų deklaravimas ir mokesčių grąžinimas iš Anglijos? Jums būtini šie dviejų tipų dokumentai:

 


Mokesčiai Didžiojoje Britanijoje (UK, Anglijoje), Didžiosios Britanijos mokesčių deklaracija, mokesčių grąžinimas iš Didžiosios Britanijos

Turite klausimų dėl mokesčių deklaravimo ir susigrąžinimo Didžiosjoje Britanijoje? Skaitykite čia – MOKESČIŲ GRĄŽINIMAS IŠ UK. Mokesčiai, pajamų deklaravimas, mokesčių grąžinimas iš Didžiosios Britanijos (UK, Anglijos): kviečiame susisiekti su mumis el. paštu info@taxbs.lt arba tel. nr. +370 647 50 268  +370 37 2 11 938

Kuo skiriasi P45 ir P60 formos?

Tiek P45, tiek P60 formą asmeniui turi išduoti jo darbdavys, tačiau šie dokumentai suteikiami skirtingomis aplinkybėmis. P45 ir P60 formos gali būti pristatomos tiek popieriniu, tiek elektroniniu formatu.

P45 forma yra išduodama tuomet, kai asmuo nustoja dirbti įstaigoje mokestiniams metams dar nepasibaigus. Šiame dokumente pateikiama informacija, kiek per mokestiniais metais dirbtą laikotarpį asmuo gavo pajamų ir kiek mokesčių sumokėjo. Praėjusiais metais (nuo 04–06 iki 04–05) dirbote keliose darbovietėse? Maksimalus mokesčių grąžinimas Anglijoje galimas pateikus P45 formas iš visų darbdavių.

P45 formą sudaro keturios dalys:

Jei ankstesnė darbovietė nėra suteikusi P45 formos, asmuo turi teisę paprašyti jos iš buvusio darbdavio. Pagal įstatymą, darbdavys įsipareigoja darbuotojui suteikti privalomą P45 formą net ir nutraukus darbo santykius.

P60 formoje pateikiama informacija apie tai, kiek per praėjusius mokestinius metus asmuo gavo pajamų ir kiek mokesčių sumokėjo. P60 forma yra suteikiama pasibaigus mokestiniams metams (t. y., po balandžio 5 d.). Dokumentas darbuotojui turi būti išduodamas iki gegužės 31 d. po to, kai pasibaigia mokestiniai metai (pavyzdžiui, už 2022–2023 mokestinius metus darbuotojas formą gaus laikotarpiu nuo 2023 m. balandžio 6 d.). Forma išduodama atskirai už kiekvienus mokestinius metus.

Šis dokumentas aktualus ne tik tuomet, kai aktualus mokesčių grąžinimas iš Anglijos. P60 forma taip pat reikalinga teikiant prašymą dėl mokesčių lengvatos, prašant paskolos bei norint pasitikrinti, ar mokesčiai buvo mokami tinkamai.

Kaip ir P45, P60 forma suteikiama nepaisant to, ar darbuotojas vis dar dirba įmonėje. Įstatymai apibrėžia, kad, darbuotojui paprašius, buvęs darbdavys įsipareigoja suteikti reikiamą dokumentą.

Ar galimas mokesčių grąžinimas iš Anglijos, jei asmuo neturi reikiamų dokumentų?

Jei deklaravimo metu nepateikiate asmens dokumento kopijos, mokesčių grąžinimas iš UK sudėtingas, tačiau kitais atvejais šis procesas įmanomas. Ką daryti, jei mokesčių mokėtojas neturi P45 ar P60 formos? Pirmasis žingsnis – kreiptis į esamą bei buvusius darbdavius, jei mokestinių metu laikotarpiu su jais teko palaikyti darbo santykius. 

Atveju, kai asmuo neturi galimybės gauti anksčiau minėtų formų, leidžiama deklaravimui pateikti paskutinio algalapio kopiją/-s iš visų darbdavių. Svarbu pažymėti, kad šie algalapiai turėtų būti iš paskutinio mėnesio darbovietėje – tai užtikrins pateikiamos informacijos tikslumą.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Kopijuoti ir publikuoti Taxbs straipsnius be Taxbs sutikimo draudžiama!

Straipsnis parengtas Judita Knoche, 2023 m. balandžio 18 d.

TaxBS Logo
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.