...

vaiko pinigai lietuvoje

Vaikų pinigų išmokos arba kitaip – vaiko pinigai – tai parama, kuri gali papildyti šeimos biudžetą ir prisidėti prie vaikų poreikių patenkinimo. Ši išmoka aktuali ne tik Lietuvoje įsikūrusiems, bet ir užsienio šalyje dirbantiems tėvams bei globėjams. Tiesa, prieš pretenduojant į vaiko pinigus gyvnantiems užsienyje ar Lietuvoje bet kurioje valstybėje, ypač svarbu susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, kurios gali būti aktualios Jūsų šeimai. Kokie yra svarbiausi skirtumai, panašumai bei reikalavimai Lietuvoje bei kitose tautiečių dažnai pasirenkamose valstybėse – Norvegijoje, Vokietijoje, Suomijoje?

Vaikų išmokos dydis Lietuvoje ir užsienyje: bazinė suma bei padidinti vaiko pinigai

Lietuvoje vaikų pinigų išmokos dydis atliepia bazinės socialinės išmokos (BSI) dydį. Nuo 2023 m. BSI dydis yra lygus 49 Eur, o vaiko pinigai sudaro 1,75 bazinės išmokos dalį, tad šiuo metu vienam vaikui skiriama 85,75 Eur kasmėnesinė išmoka. Padidinti vaiko pinigai Lietuvoje skiriami šeimoms, auginančioms negalią turintį vaiką arba 3 ar daugiau vaikų. Papildomos išmokos dydis – 50,47 Eur per mėnesį.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad paskutinius keletą metų BSI dydis kito ne vieną kartą, tad proporcingai augo ir vaikų pinigų išmokos – tai reiškia, kad vaiko pinigai 2024 m. taip pat gali augti. Norėdami sužinoti tikslią vaikų pinigų išmokos sumą Lietuvoje, sekite tuo metu galiojančios BSI dydį.

Vaiko pinigai Norvegijoje skiriami atsižvelgiant į vaiko amžių. Už vaikus nuo 0 iki 6 metų mokama 1766 NOK kasmėnesinė išmoka, o 6–18 m. vaikams skiriama 1310 NOK suma. Vieniši tėvai gali teikti paraišką dėl dvigubos vaiko pinigų išmokos (Utvidet barnetrygd), kuri siekia 2516 NOK sumą per mėnesį už visus vaikus, augančius šeimoje.

Vokietijoje vaiko pinigų (Kindergeld) išmokos dydis yra 250 Eur mėnesiui už kiekvieną vaiką. Padidinti vaiko pinigai, susiję su vaikų skaičiumi, amžiumi ar tėvų materialiniu bei šeimyniniu statusu, neskiriami.

Suomijoje vaikų išmokos dydis nustatomas atsižvelgiant į vaikų skaičių. Šeimoje augant vienam vaikui, už jį skiriama 94,88 Eur išmoka per mėnesį. Jei šeimoje auga keli vaikai, pirmajam mokama 94,88 Eur išmoka, antrajam – 104,84 Eur, trečiajam – 133,79 Eur, ketvirtajam – 163,24 Eur, o penktajam bei kitiems vaikams – 182,69 Eur. Papildomi vaiko pinigai mokami vienišiems tėvams, skiriant 53,30 Eur sumą už vaiką per mėnesį.

Iki kada mokami vaiko pinigai?

   

   • Vaiko pinigai Lietuvoje mokami iki tol, kol vaikui sueina 18 metų arba 23–eji metai, jei mokomasi pagal bendrojo ugdymo programą (pvz., pagrindinėje, vidurinėje mokykloje ar profesinio ugdymo įstaigoje).

   • Norvegijoje vaiko pinigai mokami iki kol vaikui sueina 18 metų.

   • Vaiko pinigų išmoka Suomijoje skiriama vaikams iki 17 metų.

   • Vokietija dosniausia atžvilgiu, iki kada mokami vaiko pinigai, nes išmoka skiriama atsižvelgiant į vaiko amžių, tačiau ir norą siekti išsimokslinimo. Įprastai vaiko pinigai skiriami iki kol vaikui sueina 18 metų, tačiau, jei sulaukus pilnametystės vaikas tęsia mokslus, išmoka gali būti pratęsiama iki 25–erių metų. Pretenduoti į vaiko pinigus gali ir užimtumo tarnyboje registruoti jaunuoliai iki 21–erių metų.

  Vaikų pinigų išmokos užsienyje: gauti finansinę paramą gali ir vaikai, nelankantys darželio

  Norvegijoje vaikams, nelankantiems darželio ar jį lankantiems dalinai, yra skiriama vaiko priežiūros išmoka (Kontantstøtte). Išmokos dydis gali siekti iki 7500 NOK per mėnesį, jei 13–23 mėnesių amžiaus vaikas išmokos gavimo metu nelanko darželio. Svarbu pažymėti, kad ilgiausias periodas, kuriam gali būti skiriama ši išmoka, yra 11 mėnesių. Vaikams darželį lankant dalinai, išmoka mažėja atliepdama lankomų valandų per savaitę skaičių. Kaip ir vaiko išmokos visose valstybėse, ši išmoka nėra apmokestinama gyventojų pajamų mokesčių.

  Vaiko priežiūros išmoka skiriama ir Suomijos vaikams, nelankantiems darželio ar dienos centro. Kaip ir įprastos vaikų pinigų išmokos, vaiko priežiūrai skirta parama nustatoma pagal vaikų skaičių. Už vieną vaiką iki 3 metų suteikiama 338,34 Eur per mėnesį, už kiekvieną papildomą vaiką iki 3 metų – po 101,29 eurus. Jei vaikas yra vyresnis nei 3 metai, tačiau nelanko darželio ar dienos centro, prašymas dėl vaiko pinigų gali būti teikiamas, tačiau tokiu atveju pretenduojama į 65,09 Eur mėnesinę išmoką. Suomijoje vaiko priežiūros išmoka siejama su pajamomis, tad yra apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu – pavyzdžiui, jei 2023 m. gavote šią išmoką, vaiko pinigai 2024 metais turi būti įtraukti į metinę pajamų deklaraciją.

  Už kokį laikotarpį gali būti susigrąžinami vaiko pinigai?

  Atveju, jei prašymas dėl vaiko pinigų buvo pateiktas vėliau, Jums priklausančią sumą galite susigrąžinti atgaline data. Žemiau – žinotini laikotarpiai, jei ketinate teikti paraišką dėl vaiko pinigų susigrąžinimo:

    

    • Vaiko pinigai Lietuvoje gali būti skiriami atgal už vienerius metus.

    • Norvegijoje vaiko pinigai (Barnetrygd) mokami už 3 praėjusius metus.

    • Suomijoje ir Vokietijoje vaiko pinigus galima atgauti už 6 mėnesius iki prašymo pateikimo datos.

   Ar vaiko pinigai apmokestinami gyventojų pajamų mokesčiais?

   Visose šalyse vaiko pinigai nėra apmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu. Vienintelė išimtis – jau minėta vaiko priežiūros išmoka Suomijoje.

    

   Mokesčių susigrąžinimas, pajamų deklaravimas ir vaiko pinigai

   Aktualus klausimas Vaiko pinigai gyvenantiems užsienyje ir kreipimasis dėl vaiko išmokų? Mokesčiai Norvegijoje, pajamų deklaravimas, mokesčių grąžinimas, S1 (E106) formos užsakymas: kviečiame susisiekti su mumis el. paštu info@taxbs.lt arba tel. nr. +370 647 50 268  +370 37 2 11 938

   Kopijuoti ir publikuoti Taxbs straipsnius be Taxbs sutikimo draudžiama!

   Straipsnis parengtas J. Knoche, 2023 m. spalio 19 d.

   TaxBS Logo

   Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
   Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.