...

vaiko pinigai lietuvoje

Vaikų pinigų išmokos arba kitaip – vaiko pinigai – tai parama, kuri gali papildyti šeimos biudžetą ir prisidėti prie vaikų poreikių patenkinimo. Ši išmoka aktuali ne tik Lietuvoje įsikūrusiems, bet ir užsienio šalyje dirbantiems tėvams bei globėjams. Tiesa, prieš pretenduojant į vaiko pinigus gyvnantiems užsienyje ar Lietuvoje bet kurioje valstybėje, ypač svarbu susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, kurios gali būti aktualios Jūsų šeimai. Kokie yra svarbiausi skirtumai, panašumai bei reikalavimai Lietuvoje bei kitose tautiečių dažnai pasirenkamose valstybėse – Norvegijoje, Vokietijoje, Suomijoje?

Vaikų pinigai Lietuvoje 2024

Lietuvoje vaikų pinigų išmokos dydis atliepia bazinės socialinės išmokos (BSI- Bazinės socialinės išmokos dydis ) dydį. Nuo 2024 m sausio 1 d. BSI dydis yra lygus 55 Eur (2023 metais buvo 49 Eur), o vaiko pinigai sudaro 1,75 bazinės išmokos dalį, tad šiuo metu vienam vaikui skiriama 55 x 1,75=  96,25  Eur kasmėnesinė išmoka. Padidinti vaiko pinigai Lietuvoje skiriami šeimoms, auginančioms negalią turintį vaiką arba 3 ar daugiau vaikų, vaikams iš nepasiturinčių šeimų (kai vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 2 VRP (atitinkamai 352 Eur žmogui). Papildomos išmokos dydis sudaro 1,03 Bazinės socialinės išmokos dalis, tad šiais metais papildomą išmoka už vieną vaiko sudaro 55 x 1,03= 56,65 Eur per mėnesį.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad paskutinius keletą metų BSI dydis kito ne vieną kartą, tad proporcingai augo ir vaikų pinigų išmokos – tai reiškia, kad vaiko pinigai ateinančiais metais taip pat gali augti. Norėdami sužinoti tikslią vaikų pinigų išmokos sumą Lietuvoje, sekite tuo metu galiojančios BSI dydį.

Išmokos vaikams 2024 metais

Lentelė pateikiame informaciją kokias išmokas gali gauti vaikai, jų tėvai, įtėviai ir globėjai. 

Išmoka vaikui (vaiko pinigai)

96,25 Eur/mėn.

Mokama kiekvienam vaikui iki 18 m. arba iki 23 m. jei jis mokosi pagal`

bendrojo ugdymo programą

Papildomai skiriama išoka vaikui

56,65 Eur/mėn.

Mokama vaikui su negali, taip pat kiekvienam vaikui iš gausios ar nepasiturinčios šeimos tol, kol šeima laikoma gausia ar nepasiturinčia

Vienkartinė išmoka vaikui

605 Eur

Mokama vaikui gimus, įsivaikinus vaiką( nesvarbu kokio amžiaus) ar
nustačius globą šeimoje ar šeimynoje (išmoka skiriama iki vaikui sukaks
1,5 m., jei nebuvo išmokėta vaikui gimus arba pirmą kartą nustačius globą

Išmoka gimus dvynukams, trynukams ir pan.

 

220 Eur/mėn -2 vaikai
440 Eur/mėn. – 3 vaikai
220 eur/mėn.- kiekvienas paskesnis vaikas

Mokamama vienam iš tėvų iki vaikams sukaks 2 metai

Išmoka prialomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui

82,50 Eur/mėn.

Mokama privalomosios pradinės karo tarnybos laikotarpiu.

Išmoka besimokančio, studijuojančio amens vaiko priežiūrai

330 Eur/mėn.

Mokama nuo vaiko gimimo iki  2 metų, jei dėl išmokos skyrimo
besikreipiantis vaiko tėvas, įtėvis ar globėjas(rūpintojas) mokosi ar
studijuoja ir neturi teisės į vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros”.

Vienkatinė išmoka nėščiai moteriai

353,65 Eur

Mokam moteriai, kuri neturi teisės į motinystės išmoką iš „Sodros”, kai iki
numatomos gimdymos datos lieka 70 kalendorinių dienų

Globos (rūpybos) išmoka

vaikui iki 6m.- 286 Eur/mėn.

vaikui nuo 6 iki 12 m.- 330 Eur/mėn.

vaikui nuo 12 iki 18 m. ir vaikui su

 negalia – 357,50 Eur/mėn.

Globos(rūpybos) laikotarpiu mokam vaikui, kuriam globa (rūpyba)

nustatyta šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos institucijoje.

Pasibaigus vaiko globos(rūpybai), asmeniui iki 24 m.gali būti toliau

mokama globos (rūpybos) išmoka, jeigu jis mokosi ar studijuoja

Globos (rūpybos) išmokos

 tikslinis priedas

220 Eur/mėn.

Globos(rūpybos) laikotarpiu mokama vaiką globojančiai šeimai, šeimynai
globos centrui.
Pasibaigus vaiko globos(rūpybai), jei vaikas liko gyventi pas buvusį globėją

(rūpintoją) ir yra jo išlaikomas , ir dar mokosi mokykloje, buvęs globėjas turi

teisę gauti šią išmoką, bet ne ilgiau, iki buvusiam globotiniui sukaks 23 metai

Vienkartinė išmoka įsikurti

4125 Eur

Skiriama vaikui, kai pasibaigia jo globa (rūpyba) dėl pilnametytės,
emancipacijos, santuokos. Nemokama grynais pinigais

Išmoka įsivaikinus vaiką

440 Eur/mėn.

Mokama vienam iš įtėvių 24 mėnesius, nesvarbu, kokio amžiaus vaikas
įvaikinamas, bet ne ilgiau iki vaikui sukaks 18 metų. Išmoka nemokama, kai
įtėviai gauna vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros”

Vaiko laikinosios priežiūros išmoka

330 Eur/mėn.

Mokama fiziniam asmeniui vaiko laikinosios priežiūros ar laikino
apgyvendinimo atveju, kai šeimoje vaikui nustatytas apsaugos pereikis

 

Kokios išmokos priklauso gimus vaikui?

Gimus vaikui, šeima gali pretenduoti į įvairias išmokas, kurių vienos yra skiriamos kompensuoti netektas pajamas anksčiau dirbusiai mamai arba tėčiui, o kitos skiriamos atsižvelgiant į kitas priežastis arba priklauso visoms šeimoms su vaikais, nepaisant jokių aplinkybių. Šeimos, auginančias vaikus, ne tik gali gauti įvairias pinigines išmokas, bet ir pasinaudoti teikiamomis paslaugomis, kurios skirtos stiprinti šeimas.

Kokias išmokas gali gauti šeima gimus vaikui:

 

Vienkartinę išmoką nėščiai moteriai – 353,65 Eur;
Vienkartinė išmoka vaikui – 605 Eur;
Kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų (arba iki 23 metų) – 96,25 Eur/mėn.;
Papildomai išmoka vaikui – 56,65 Eur/mėn.;Motinystės išmoka dirbusiai moteriai

Motinystės išmoka mokama motinystės socialiniu draudimu apdraustai moteriai, kuri dirbdama mokėjo įmokas ir iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos sukaupė ne trumpesnį nei 12 mėnesių motinystės socialinio draudimo stažą per paskutinius 24 mėnesius bei kuriai suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos. Nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą gydytojas išduoda ne anksčiau nei sueina 30 nėštumo savaičių.

Jeigu moteris reikiamo motinystės socialinio draudimo stažo neįgijo, nes buvo vaiko priežiūros atostogose su kitu vaiku, tokiu atveju stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai. Taigi motinystės išmoka vis tiek priklausys.

Minimali motinystės išmoka, įgijus teisę ją gauti 2024 m. sausio mėnesį, negali būti mažesnė nei 392 eurai (neatskaičius mokesčių), o įgijus teisę ją gauti 2024 m. vasario mėnesį ir vėliau, minimali motinystės išmoka negalės būti mažesnė nei 440 eurų (neatskaičius mokesčių), tačiau maksimalios ribos nenustatomos ir konkretus išmokos dydis priklauso nuo buvusių darbo pajamų.

 

Tėvystės išmoka dirbusiam tėčiui

Tėvystės išmoka mokama apdraustam motinystės socialiniu draudimu tėčiui ar įtėviui, kuris dirbdamas mokėjo įmokas ir iki pirmosios tėvystės atostogų dienos sukaupė ne trumpesnį nei 6 mėnesių motinystės socialinio draudimo stažą per paskutinius 24 mėnesius, jei gimus vaikui jam suteikiamos 30 kalendorinių dienų n tėvystės atostogos, kurias galima skaidyti į ne daugiau kaip dvi dalis. Pasinaudoti apmokamomis atostogomis galima iki vaikui sukanka vieneri metai.

Jeigu vyras reikiamo stažo neįgijo, nes buvo vaiko priežiūros atostogose su kitu vaiku, tokiu atveju stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai. Taigi, tėvystės išmoka vis tiek priklausys.

Tėvystės išmokų dydis siekia 77,58 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“. Minimali tėvystės išmoka, įgijus teisę ją gauti 2024 m. sausio mėnesį, negali būti mažesnė nei 392 eurai (neatskaičius mokesčių), o įgijus teisę ją gauti 2024 m. vasario mėnesį ir vėliau, minimali tėvystės išmoka negalės būti mažesnė nei 440 eurų (neatskaičius mokesčių). Maksimalus kompensuojamasis uždarbis tėvystės išmokai negali viršyti 2 šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, dydžio.

 

Vaiko priežiūros išmoka dirbusiam asmeniui, kuris prižiūri vaiką

Tėvai gali pasirinkti, ar jie nori vaiką prižiūrėti ir vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 18 mėnesių, ar iki vaikui sueis 24 mėnesiai. Iš jų 2 neperleidžiamus (bendrai 4 mėnesius – du mama, du tėtis) mėnesius vaiką gali prižiūrėti kiekvienas iš vaiko tėvų (įtėvių, globėjų), o likusiu laiku vaikas gali būti prižiūrimas ir išmoka mokama tiek mamai, tiek tėčiui, ar įtėviams ir globėjams, tiek vienam iš nustatytas sąlygas atitinkančių senelių. 

Jeigu vaiką augina tik vienas iš tėvų, jis turi teisę į 2 neperleidžiamus vaiko priežiūros atostogų mėnesius ir turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką už papildomą 2 mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį. Vienišiems tėvams išmoka bus mokama paskutinius du mėnesius (siekiant įsitikinti, kad per vaiko priežiūros laikotarpį neatsiras tėvas/motina, įtėvis/įmotė ar globėjas, kuris galėtų pasinaudoti neperleidžiamais mėnesiais). 

Svarbu žinoti, kad nors seneliai negali pasinaudoti mamai ir tėčiui skiriamais neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais, tačiau gali prižiūrėti anūką ir gauti vaiko priežiūros išmoką likusį laiką, jei atitiks nustatytas sąlygas.

Ši išmoka gali būti skiriama apdraustam motinystės socialiniu draudimu asmeniui, kuris dirbdamas mokėjo įmokas ir iki pirmosios vaiko priežiūros atostogų dienos sukaupė ne trumpesnį nei 12 mėnesių motinystės socialinio draudimo stažą per paskutinius 24 mėnesius.

Jeigu vaiką prižiūrintis asmuo reikiamo stažo neįgijo, nes buvo vaiko priežiūros atostogose su kitu vaiku, tokiu atveju stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai. Taigi, vaiko priežiūros išmoka vis tiek priklausys.

Vaiko priežiūros išmokų dydžiai:

  • Kai pasirenkama prižiūrėti vaiką iki jam sukaks 18 mėnesių, išmokos dydis siekia 60 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“. 
    • Kai pasirenkama prižiūrėti vaiką iki jam sueis 24 mėnesiai, pirmaisiais priežiūros metais išmokos dydis siekia 45 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“, antraisiais – 30 proc. 
    • Tiek pirmuoju, tiek antruoju pasirinkimu, neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais vaiko priežiūros išmokos dydis siekia 78 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“. Tokio pat dydžio vaiko priežiūros išmoka bus mokama ir už papildomą 2 mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį, kuri suteikiama tais atvejais, jeigu vaiką augina tik vienas iš tėvų. 

Į darbą galima grįžti bet kada ir derinti darbą su įsipareigojimais šeimai. Skirsis tik vaiko priežiūros išmokos mokėjimas. Papildomos pajamos nemažina gaunamos išmokos, jeigu išmokos ir papildomų pajamų suma neviršija 100 proc. buvusio vidutinio atlyginimo.

Gyventojai, kurie gauna minimalią vaiko priežiūros išmoką ir kitas papildomas pajamas, gali dirbti ir išmokos jiems nemažinamos, jeigu vaiko priežiūros išmoka ir kitos papildomos pajamos kartu neviršija minimalios mėnesinės algos. Gyventojai, kurie gauną maksimalią išmoką, gali dirbti ir gauti papildomas pajamas, ir išmoka jiems nemažinama, jeigu vaiko priežiūros išmoka ir kitos papildomos pajamos kartu neviršija buvusio vidutinio atlyginimo, bet ne daugiau 5 vidutinio darbo užmokesčio. 

Neperleidžiamais mėnesiais taisyklė kitokia – jų metu dirbant, išmoka iškart mažinama gautų pajamų suma. Per papildomus du mėnesius, kai vaiką augina tik vienas iš tėvų, vaiką auginantis vienas iš tėvų gali ir dirbti, ir gauti viso dydžio (78 proc.) vaiko priežiūros išmoką. 

Savarankiškai dirbantiems asmenims, gaunantiems vaiko priežiūros išmoką, jos dydis  nemažinamas, jei asmuo išmokos gavimo laikotarpiu turi savarankiškos veiklos pajamų. 

Minimali vaiko priežiūros išmoka, įgijus teisę ją gauti 2024 m. sausio mėnesį, negali būti mažesnė nei 392 eurai (neatskaičius mokesčių), o įgijus teisę ją gauti 2024 m. vasario mėnesį ir vėliau, minimali vaiko priežiūros išmoka negalės būti mažesnė nei 440 eurų (neatskaičius mokesčių).

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis vaiko priežiūros išmokai negali viršyti 2 šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, dydžio.

Vaiko įvaikinimo atveju vaiko priežiūros išmoka mokama ne kol vaikui sueina 18 ar 24 mėnesiai, o 18 arba 24 mėnesius pasirinktinai. Tai reiškia, kad įvaikinus vyresnį vaiką, vienas iš įtėvių gali gauti vaiko priežiūros išmokas 18 arba 24 mėnesius.

Tokia galimybė egzistuoja įvaikinus bet kurio amžiaus vaiką iki 18 metų. Vaiko priežiūros atostogos vaiko įvaikinimo atveju turi būti suteikiamos per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo arba sprendimo vykdymo pradžios.
Kai vienoje šeimoje yra keli prižiūrimi vaikai, vaiko priežiūros išmokas už skirtingus vaikus gali gauti keli suaugusieji, jeigu atitinka visus kriterijus.

 

Kada mokami vaiko pinigai?

Nuo 2018 m., pasikeitus išmokų vaikams įstatymui, išmoką vaikui arba kitaip, vaiko pinigus, gali gauti visos vaikus auginančios šeimos. 2019-aisiais išmoka siekė 50 Eur, tačiau einant laikui buvo didinama. Nuo 2024 m. sausio 1 d. kas mėnesį kiekvienam vaikui skiriama 96,25 Eur suma.
Vadovaujantis Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsniu vaiko pinigai mokami kiekvienam vaikui iki tol, kol jam sueis 18 metų, tačiau jeigu aštuoniolikmetis dar mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, jam taip pat priklauso vaiko pinigai. Vaiko pinigai gali būti mokami iki kol asmeniui sukaks 23 metai, žinoma, tik tokiu atveju, jei jis mokosi mokykloje pagal bendrojo ugdymo programą. Tačiau tokiu atveju, kai sulaukiama pilnametystės dar besimokant mokykloje, tam, kad būtų mokami vaiko pinigai, vienas iš tėvų arba pats vaikas turi pateikti prašymą.

Kai vaiko tėvai gyvena ir (ar) dirba skirtingose Europos Sąjungos (ES) šalyse, skiriant išmoką vaikui taikomi ne tik nacionaliniai Lietuvos teisės aktai, bet ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai. Juose yra nustatytos taisyklės, pagal kurias sprendžiama, kuri šalis turi mokėti išmoką vaikui. Pirminę kompetenciją turinti šalis moka viso dydžio išmoką, kita – tik priedą, lygų skirtumui tarp šiose šalyse numatytų išmokų, jei išmoka jos šalyje yra didesnė.
Jei vaikas gyvena su vienu iš tėvų, kuris nedirba, o kitas iš vaiko tėvų gyvena ir dirba kitoje šalyje, išmoką vaikui turi mokėti ta šalis, kurioje vienas iš vaiko tėvų dirba. Šios taisyklės taikomos tik tada, kai teisė į išmoką vaikui yra įgyjama keliose ES šalyse.
pvz.: Mama su vaiku gyvena Lietuvoje. Mama nedirba. Tėvas dirba Vokietijoje. Šiuo atveju vaiko pinigus vaikui mokės Vokietija. Vaiko pinigų gauti Lietuvoje mama neturi teisės.

Vėluoja vaiko pinigai: ką daryti?

Vėluojant vaiko pinigams Lietuvoje, asmuo turėtų kreiptis į Lietuvos Socialinį skyrių, siekiant išsiaiškinti kodėl išmokos vėluoja. Galbūt dėl tam tikrų priežasčių jos buvo sustabdytos ir norint jas pratęsti, reikia pateikti papildomus dokumentus ar informaciją.


Ar mokami vaiko pinigai studentui?

Pagal išmokų vaikams įstatymą kiekvienam vyresniam kaip 18 metų asmeniui, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (darželyje, pagrindinėje ar vidurinėje mokykloje, įskaitant profesinio mokymosi įstaigas), bet ne ilgiau iki jam sukaks 23 metai yra vaikami vaiko pinigai. Vaikams studijuojantiems universitetuose, kolegijose ir ttt. Vaiko pinigai nemokami.

 

Vaiko pinigai užsienyje

Vaiko pinigai Norvegijoje skiriami atsižvelgiant į vaiko amžių.Vaiko pinigai Norvegijoje mokami tik iki vaikui sukanka 18 metų, vyresniems vaikams vaiko pinigai neskiriami. Už vaikus nuo 0 iki 6 metų mokama 1766 NOK kasmėnesinė išmoka, o 6–18 m. vaikams skiriama 1510 NOK suma. Vieniši tėvai gali teikti paraišką dėl dvigubos vaiko pinigų išmokos (Utvidet barnetrygd), kuri siekia 2516 NOK sumą per mėnesį už visus vaikus, augančius šeimoje.
Norvegijoje vaiko pinigus galite gauti net už metus atgal nuo prašymo mokėti vaiko pinigus pateikimo datos.

Norvegijoje vaikams, nelankantiems darželio ar jį lankantiems dalinai, yra skiriama vaiko priežiūros išmoka (Kontantstøtte). Išmokos dydis gali siekti iki 7500 NOK per mėnesį, jei 13–23 mėnesių amžiaus vaikas išmokos gavimo metu nelanko darželio. Svarbu pažymėti, kad ilgiausias periodas, kuriam gali būti skiriama ši išmoka, yra 11 mėnesių. Vaikams darželį lankant dalinai, išmoka mažėja atliepdama lankomų valandų per savaitę skaičių. Kaip ir vaiko išmokos visose valstybėse, ši išmoka nėra apmokestinama gyventojų pajamų mokesčių.
Deja vaiko priežiūros pinigus galima gauti tik už 3 mėnesius atgal nuo prašymo pateikimo datos.

Vokietijoje vaiko pinigų (Kindergeld) išmokos dydis yra 250 Eur mėnesiui už kiekvieną vaiką. Padidinti vaiko pinigai, susiję su vaikų skaičiumi, amžiumi ar tėvų materialiniu bei šeimyniniu statusu, neskiriami.
Vaiko pinigai Vokietijoje mokami iki vaikui sueina 18 metų. Jei vaikas mokosi vaiko pinigai gali būti mokami iki 25 metų amžiaus. Jei vaikas vyresnis nei 18 metų yra registruotas užimtumo tarnyboje kaip ieškantis darbo, už kokį vaiką mokami vaiko pinigai,, bet neilgiau kaip jam sukaks 21-ieri.
Vokietijoje  vaiko pinigus galima gauti už 6 mėnesius atgal nuo prašymo pateikimo datos.

Suomijoje vaikų išmokos dydis nustatomas atsižvelgiant į vaikų skaičių. Šeimoje augant vienam vaikui, už jį skiriama 94,88 Eur išmoka per mėnesį. Jei šeimoje auga keli vaikai, pirmajam mokama 94,88 Eur išmoka, antrajam – 104,84 Eur, trečiajam – 133,79 Eur, ketvirtajam – 163,24 Eur, o penktajam bei kitiems vaikams – 182,69 Eur. Papildomi vaiko pinigai mokami vienišiems tėvams, skiriant 53,30 Eur sumą už vaiką per mėnesį.

Vaiko priežiūros išmoka skiriama ir Suomijos vaikams, nelankantiems darželio ar dienos centro. Kaip ir įprastos vaikų pinigų išmokos, vaiko priežiūrai skirta parama nustatoma pagal vaikų skaičių. Už vieną vaiką iki 3 metų suteikiama 338,34 Eur per mėnesį, už kiekvieną papildomą vaiką iki 3 metų – po 101,29 eurus. Jei vaikas yra vyresnis nei 3 metai, tačiau nelanko darželio ar dienos centro, prašymas dėl vaiko pinigų gali būti teikiamas, tačiau tokiu atveju pretenduojama į 65,09 Eur mėnesinę išmoką. Suomijoje vaiko priežiūros išmoka siejama su pajamomis, tad yra apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu – pavyzdžiui, jei 2023 m. gavote šią išmoką, vaiko pinigai 2024 metais turi būti įtraukti į metinę pajamų deklaraciją.

 

Mokesčių susigrąžinimas, pajamų deklaravimas ir vaiko pinigai

Aktualus klausimas Vaiko pinigai gyvenantiems užsienyje ir kreipimasis dėl vaiko išmokų? Mokesčiai Norvegijoje, pajamų deklaravimas, mokesčių grąžinimas, S1 (E106) formos užsakymas: kviečiame susisiekti su mumis el. paštu info@taxbs.lt arba tel. nr. +370 647 50 268  +370 37 2 11 938

Kopijuoti ir publikuoti Taxbs straipsnius be Taxbs sutikimo draudžiama!

Straipsnis parengtas J. Knoche, 2023 m. spalio 19 d.

TaxBS Logo

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.