...
Vaiko pinigų ismokos

Kindergeld 2023 m. – kas šiemet aktualu tėvams, norintiems gauti vaiko pinigus Vokietijoje? Vaiko pinigai Vokietijoje – tai mėnesinė išmoka, kurią skiria Vokietijos šeimų kasa (Familienkasse). Vaiko pinigų tikslas yra padėti tėvams padengti išlaidas, reikalingas vaikų poreikiams patenkinti.

Pretenduojančiųjų į vaiko pinigų išmokas – kindergeld 2023 m. laukia pokyčiai. Ką vaiko išmokų gavėjams svarbiausia žinoti šiais metais?

Kindergeld 2023 m.: kas keičiasi?

Esminė naujovė – didėja vaiko pinigų (kindergeld) išmoka Vokietijoje. Nuo 2023 m. sausio 1 dienos tėvai gali gauti 250 EUR per mėnesį už kiekvieną vaiką. Jei anksčiau vaiko pinigai buvo proporcingi šeimos dydžiui (pvz., trečiam vaikui skiriama didesnė išmoka nei pirmam ar antram), nuo šių metų suma kiekvienam vaikui yra identiška.

Lentelėje pateikiame išmokos skirtumą lyginant su praėjusiais metais:

  Nuo 2023 01 01 Nuo 2021 01 01 Nuo 2020 01 01
Už pirmą ir antrą vaiką 250 Eur 219 Eur  
Už trečią vaiką 250 Eur 225 Eur  
Už ketvirtą ir daugiau vaikų 250 Eur 250 Eur  

Šis pokytis naudingiausias šeimoms, kuriose auga 1-3 vaikai. Tėvams, auginantiems vieną ar du vaikus, kindergeld 2023 m. padidėjo 31 EUR suma per mėnesį. Jei šeimoje – 3 vaikai, už pirmą ir antrą vaikus gausite po papildomus 62 EUR, o už trečią – 25 EUR daugiau.

SVARBU: jei vaikas su vienu iš tėvų gyvena Lietuvoje ir pagal galiojančius įstatymus jam priklauso vaiko pinigų išmoka, Vokietijos šeimų kasa (Familienkasse) mokės tik išmokos skirtumą (t. y., Vokietijos vaiko pinigai minus Lietuvos vaiko išmoka = Vokietijoje gaunamos išmokos dydis). Nuo 2023 m. sausio 1 d. Lietuvoje kiekvienam vaikui skiriama 85,75 EUR/mėn. universali išmoka.

Už kokį periodą skiriami vaiko pinigai Vokietijoje?

Anksčiau prašymą dėl vaiko pinigų (kindergeld) buvo galima teikti už praėjusius 4 metus, tačiau nuo 2018 m. įtvirtintas įstatymas, sutrumpinęs šį periodą iki 6 mėnesių. Tai reiškia, kad, pateikus vaiko pinigų paraišką ir gavus teigiamą šeimų kasos atsakymą, vaiko pinigai Vokietijoje bus sumokami ir už 6 mėn. prieš paraiškos pateikimą. Pavyzdžiui, jei prašymas dėl vaiko pinigų pateikiamas 2023 balandžio 1 d., o sprendimas dėl išmokos suteikimo priimamas 2023 m. spalio 1 d., vaiko pinigai pradedami mokėti už visą periodą nuo 2022 m. lapkričio 1 d. Laikotarpis, per kurį šeimos kasa (Familienkasse) priima sprendimą dėl vaiko pinigų skyrimo, įtakos išmokos dydžiui neturi.

 

 


Mokesčiai Vokietijoje, Vokietijos mokesčių deklaracija, mokesčių grąžinimas iš Vokietijos, pensija Vokietijoje, vaiko pinigai Vokietijoje

Turite klausimų dėl mokesčių deklaravimo (Steuererklärung) ir susigrąžinimo Vokietijoje? Aktualus klausimas – Vaiko pinigai Vokietijoje (Kindergeld) ir kreipimasis dėl vaiko išmokų? Mokesčiai Vokietijoje, pajamų deklaravimas, mokesčių grąžinimas iš Vokietijos, S1 forma Vokietijoje: kviečiame susisiekti su mumis el. paštu info@taxbs.lt arba tel. nr. +370 647 50 268  +370 37 2 11 938

Kokio amžiaus vaikai gali gauti vaiko pinigus (kindergeld)?

Įprastai vaiko pinigai Vokietijoje priklauso vaikams iki 18 metų amžiaus, tačiau išmoka gali būti skiriama ir studentams iki 25 metų. Jei pilnametis vaikas nesimoko, tačiau yra registruotas darbo biržoje (užimtumo tarnyboje), vaiko išmoka taip pat skiriama iki tol, kol vaikui sueina 21 metai. Vaiko pinigai gali būti mokami ir tuo atveju, jei vaikas studijuoja bei dirba, tačiau darbo užmokestis neviršija 520 EUR sumos prieš mokesčius.

Kindergeld 2023 m.: kam skiriama ši išmoka?

Kokie dokumentai reikalingi vaiko pinigams iš Vokietijos gauti?

Asmeniniai dokumentai: 

Darbdavio išduodami dokumentai:

Vokietijos institucijų išduoti dokumentai:

Svarbu: jei neturite registruotos gyvenamosios vietos Vokietijoje, prieš pradėdami prašymo dėl vaiko pinigų teikimo procesą, turite deklaruoti pajamas ir iš Vokietijos mokesčių inspekcijos gauti dokumentą apie neriboto apmokestinimo taikymą. 

Norėdamas gauti vaiko pinigus Vokietijoje, asmuo turi turėti neriboto apmokestinimo įrodymą, kurį galima gauti vienu iš šių atvejų:

Daugiau apie vaiko pinigus neregistruotiems Vokietijoje asmenims – šiame straipsnyje.

Vaiko pinigai Vokietijoje 2023 m. – apie procesą trumpai

Nors vaiko pinigų Vokietijoje gavėjams svarbūs naujausi pokyčiai, iš tiesų šios išmokos gavimo procesas nėra sudėtingas. Jį galime apibendrinti 4 žingsniais:

  1. Įvertinkite, ar Jums gali būti suteikiama vaiko pinigų išmoka (t. y., ar bent vienas iš tėvų dirba ir moka mokesčius Vokietijoje).
  2. Susisiekdami su „Tax Back Solution“ komanda, pridėkite būtinus dokumentus vaiko pinigams gauti.
  3. Pradedamas dokumentų nagrinėjimo ir vaiko pinigų paskyrimo procesas, galintis tęstis nuo 2 mėnesių iki 1 metų. Šis laikotarpis priklauso nuo individualios situacijos bei šeimos kasos (Familienkasse) užimtumo.
  4. Paraiškos teikėjui pranešama apie vaiko pinigų skyrimą. Sėkmės atveju iškart išmokama visa suma už jau praėjusį laikotarpį (6 mėn. atgal nuo prašymo pateikimo), o vėliau – ir kiekvieną mėnesį.

Turite klausimų dėl pajamų deklaravimo Vokietijoje ir mokesčių susigrąžinimo galimybių? Aktualūs mokesčiai Vokietijoje ir šeimos deklaracijos klausimas? Pajamų deklaravimas, mokesčių grąžinimas iš Vokietijos: kviečiame susisiekti su mumis el. paštu info@taxbs.lt arba tel. nr. + 370 647 50 268, +370 37 2 11 938

Kopijuoti ir publikuoti Taxbs straipsnius be Taxbs sutikimo draudžiama!

Straipsnis parengtas Judita Knoche, 2023 m. balandžio 18 d.

TaxBS Logo
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.