...

Norvegijos registracija Online

Anketa

Preliminarios deklaracijos patikrinimo paslaugos kaina – 35 EUR. Patikrinimo metu įvertinsime ar galima padidinti Norvegijos mokesčių inspekcijos (Skatteetaten) apskaičiuotą grąžinamą sumą, ar deklaracijoje nėra klaidų, ar pateikta teisinga banko sąskaita ir t.t. Jeigu bus reikalingas tolimesnis deklaracijos tvarkymas, ši suma bus užskaityta, kaip avansinis mokestis. Pirminį deklaracijos patikrinimą atliksime tik tuomet, kai būsite gavę Skattemelding (selvangivelse). Paslaugos mokestis priklauso nuo to, kokia suma permokėtų pajamų mokesčių Jums sugrįš po deklaracijos sutvarkymo / koregavimo ir išsiuntimo į Skatteetaten.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.