...
Mokesčių deklaravimas Vokietijoje
Mokesčių deklaravimas Vokietijoje

Daugeliui 2023-ieji metai buvo pažymėti infliacija. Visų tikslas deklaravus pajamas Vokietijoje už 2023 – susigrąžinti kaip galima didesnę mokesčių permoką. Mokesčių deklaravimas Vokietijoje yra aktualus kiekvienam dirbusiam ar vis dar dirbančiam asmeniui. Šiame straipsnyje pateiksime daugeliui svarbią informaciją apie mokesčių deklaraciją Vokietijoje.

 

Kodėl turėtumėte pateikti mokesčių deklaraciją Vokietijoje?

Jei turite mažas pajamas arba daug išlaidų susijusių su darbu, būtinai turėtumėte pateikti pajamų mokesčių deklaraciją ir susigrąžinti permokėtus pajamų mokesčius. Priešingu atveju, Jūs be jokios priežasties atiduodate Jums priklausančius pinigus Vokietijos valstybei. Pagal turimus Vokietijos statistikos tarnybos duomenis, iš visų pateiktų deklaracijų už 2019 metus, maždaug 88 % buvo apskaičiuota mokesčių permoka, kuri buvo sugrąžinta mokesčių mokėtojams. Vidutiniškai buvo grąžinta po 1095 EUR.
Kiek sumokėtų pajamų mokesčių iš tikrųjų susigrąžinsite pateikę 2023 metų mokesčių deklaraciją, priklauso nuo Jūsų individualaus atvejo. Svarbu tai, kiek mokesčių jau sumokėjote per 2023 metus ir kokios patirtos išlaidos susijusios su darbu gali sumažinti Jūsų mokesčių naštą.
Kiekvienas darbdavys, mokėdamas darbuotojui mėnesinį darbo užmokestį, už darbuotoją į valstybės iždą sumoka pajamų mokesčius, todėl daugeliui mokesčių mokėtojų nereikia teikti metinės mokesčių deklaracijos. Labai dažnu atveju darbdaviai atskaičiuoja per daug pajamų mokesčių iš darbuotojo ir sumoka už jį per daug pajamų mokesčių į valstybės iždą. Jei esate samdomas darbuotojas, Jums tikrai verta atidžiai pasitikrinti ar nesumokėjote per daug mokesčių.
Jei mokesčių yra sumokėta per daug, Jums verta deklaruoti pajamas ir susigrąžinti permokėtus pajamų mokesčius iš Vokietijos.

 

Kas privalo pateikti mokesčių deklaraciją Vokietijoje?

Deklaraciją Vokietijoje asmuo privalo pateikti šiais atvejais:

 1. Jeigu gavote darbo užmokestį pakeičiančias išmokas (pvz. trumpalaikę nedarbo pašalpą, ligos išmoką, sutrumpinto darbo laiko išmoką, tėvų pašalpas ir t. t.) ir jei 2023 metais gavote pašalpądidesnę nei 410 EUR, nuo kurios nebuvo išskaičiuotas pajamų mokestis. Tuomet Vokietijos mokesčių institucija reikalauja pateikti pajamų mokesčių deklaraciją. Nors šios pajamos neapmokestinamos, joms taikoma vadinamoji progresavimo išlyga. Tai reiškia, kad tokios gautos pajamos padidina apmokestinamųjų pajamų mokesčio tarifą.

Jei 2023 m. gavote daugiau nei 410  EUR nedarbo išmoką, mokesčių deklaraciją už 2023 metus turite pateikti iki 2024 m. rugsėjo 2 d. Pateikus pajamų mokesčių deklaraciją, galite tikėtis ne tik permokos grąžinimo, bet ir mokesčių nepriemokos. Tai ypač pasakytina apie tuos, kurie per mėnesį dirbo ne visą darbo dieną ir gavo tik trumpalaikio nedarbo išmokas už prarastą darbo dalį, pavyzdžiui, už sutrumpintą darbo laiką – 50 %. Tada Jūsų darbdavys išskaičiuodavo pajamų mokestį tik nuo pusės darbo užmokesčio. Tačiau jei dirbote dažniausiai reguliariai ir tik atsitiktiniais mėnesiais gavote trumpalaikio nedarbo išmoką, galite tikėtis netgi mokesčių permokos grąžinimo.
Patarimas: jei gyvenate santuokoje ir tik vienas iš sutuoktinių gavo darbo užmokestį pakeičiančią pašalpą, atskirai vertinant kiekvieno sutuoktinio pajamų deklaracijas, mokesčių našta gali būti mažesnė, nei jei pajamų deklaracijos būtų vertinamos bendrai (šeimos deklaracija). Kitaip tariant, būtų naudingiau, jei kiekvienas iš sutuoktinių pateiktų mokesčių deklaracijas atskirai. Paprastai sutuoktiniai gauna daugiau naudos, jei deklaruoja kartu.
Papildomos pajamos – 410  EUR riba taikoma ir apmokestinamoms papildomoms pajamoms, pavyzdžiui, iš laisvai samdomo darbo. Jei per metus uždirbate ne daugiau kaip 410  EUR, šios pajamos neapmokestinamos. Pajamos apima pajamų perviršį virš išlaidų, t. y. Jūsų pelną. Jei viršijate šią atleidimo nuo mokesčio ribą, turite pateikti mokesčių deklaraciją.
Pavyzdys: Arnas 2023 metais turėjo 500  EUR papildomų pajamų. Išskaitytina kompensacijos suma – 320  EUR, t. y. 820  EUR maksimali suma atėmus 500 EUR papildomų pajamų. Dėl to jam telieka sumokėti mokestį nuo 180 EUR (500 – 320 EUR).

 1. Priklausote tam tikrai mokesčių klasei. Jei 2023 metais turėjote kelis darbdavius vienu metu ir dalis Jūsų gautų pajamų buvo apmokestinta pagal 6 mokesčių klasę, Jums reikia pateikti mokesčių deklaraciją.Tai taip pat mokesčių deklaraciją privaloma pateikti mokesčių mokėtojams sutuoktiniams arba registruotiems partneriams, kurių turi 3 / 5 arba 4 / 4 mokesčių klasių derinį.
 2. Gavote išeitinę kompensaciją. Jei 2023 metais gavote išeitinę išmoką, kuriai pajamų mokestis buvo skaičiuojamas pagal vadinamąją penktąją taisyklę, taip pat turite pateikti mokesčių deklaraciją.
 3. Jūsų pajamos viršija bazinę pašalpą. Turite pateikti mokesčių deklaraciją, jei Jūs, kaip pensininkas, turite apmokestinamų pajamų, viršijančių bazinę pašalpą. Pensininkai paprastai privalo pateikti mokesčių deklaraciją, kai tik apmokestinamoji pensijos dalis viršija 10 908 EUR bazinępašalpą.
 4. Kiti atvejai, kai privaloma pateikti pajamų mokesčių deklaraciją:

 

Kokios išlaidos gali būti įrašytos į deklaraciją ir kurios iš jų tikrai bus užskaitytos Vokietijos mokesčių inspekcijos?

Išlaidos, susijusios su darbu, dažniausiai yra svarbiausios išlaidos, kurias darbuotojai gali panaudoti susigrąžinant mokesčių permokas. Mokesčių grąžinimas iš Vokietijos dažniausiai yra galimas teisingai užpildžius deklaraciją ir įtraukus visas įmanomas išlaidas.
1230  EUR – tai fiksuota išlaidų sumą, kurią Vokietijos mokesčių administratorius suteikia automatiškai kiekvienam mokesčių mokėtojui. Nuo šios sumos nereikia mokėti mokesčių. Deklaruojant pajamas nereikia teikti prašymo, suma įtraukiama automatiškai. Ši suma kinta keletą metų iš eilės: iki 2022 metų buvo 1000  EUR, 2022 metais – 1200  EUR.
Pavyzdžiui: Jūsų gautos pajamos per visus 2023 metus buvo 25400 EUR. Pajamų suma, nuo kurios bus atskaičiuojami pajamų mokesčiai, būtų 24170  EUR (25400  EUR – 1230  EUR).
Jeigu turėtos išlaidos, susijusios su darbo santykiais, yra didesnės nei 1230 EUR, tuomet būtinai į pajamų mokesčių deklaraciją turite surašyti leidžiamas atskaityti išlaidas. Tai padidins Jūsų galimą susigrąžinti permokėtų pajamų sumą.

Kelionių į darbą išlaidos

Jei kasdien į darbą važiuojate 18 kilometrų ir daugiau, vien kelionių išlaidos paprastai yra didesnės nei fiksuoto dydžio suma (1230 EUR).
Pavyzdžiui, jei 230 dienų per metus į darbą važiuojate 18 kilometrų, tai sudarytų iki 1242 EUR kelionės išlaidų.
Kaip tai apskaičiuojama: (230 dienų x 18 km = 4140 x 0,30  EUR = 1236 EUR.
Už 5 dienų darbo savaitę, mokesčių inspekcija paprastai priima nuo 220 iki 230 dienų atstumo lengvatai, o už 6 darbo dienų savaitę – 50 dienų daugiau. Už pirmus 20 km taikomas 0,30 centų tarifas, o nuo 21 km – 0,38 centų tarifas. Padidintas 0,38 centų tarifas įsigaliojo nuo 2022 metų.
Pvz.: Ana nuo namų iki darbo kasdien važiuoja 37 km. Ji dirba 5 dienas per savaitę. Skaičiavimas kokio dydžio mokesčių lengvatą Ana gali gauti už keliones į darbą:
(230 dienų x 20 km) x 0,30 = 1380  EUR
(230 dienų x 17 km) x 0,38  EUR = 1485  EUR
Viso: 1380 + 1485 = 2865  EUR.
Atstumo lengvata taikoma nepriklausomai nuo pasirinktos transporto priemonės. Lengvata taikoma ir tuomet, kai keliaujate dviračiu, traukiniu ar autobusu.  Taikoma net jei į darbą einate pėsčiomis. Patarimas: jei esate automobilyje, atstumo lengvatos gali reikalauti kiekvienas asmuo, o ne tik tas, kuris buvo prie vairo.
Jei naudojatės viešuoju transportu, galite pretenduoti į atstumo lengvatą iki 4500  EUR arba į didesnes faktines kelionės išlaidas. Išlaidas turėsite pagrįsti dokumentais.

Komandiruotės ir maitinimo išlaidos

Dirbdami ne namuose, galite atsiskaityti už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą, jei iš įmonės negavote kelionės išlaidų kompensacijos. Jei buvote komandiruotėje ir dirbote ilgiau nei aštuonias valandas, turite teisę į fiksuotą 14  EUR dydžio mokestį papildomoms maitinimo išlaidoms padengti. Jei dirbote ilgiau nei 24 valandas – 28  EUR. Užsienyje paprastai taikomos didesnės konkrečios šalies sumos.
Profesionaliems vairuotojams, kurie naktį praleidžia vairuotojo kabinoje, taip pat taikomas fiksuotas mokestis. Vietoj faktinių apgyvendinimo išlaidų, galite išskaičiuoti papildomus 8  EUR už kiekvieną dieną. Daugiau pasiskaityti apie tai čia.

Fiksuotas mokestis už namų ofisą

Norėdami gauti mokesčių lengvatą už darbą savo namų biure, turite atitikti griežtus reikalavimus. Pavyzdžiui, darbo kampelis miegamajame neatitinka reikalavimų. Jei namų ofisas yra Jūsų profesinės veiklos dalis, galite deklaruoti visas patirtas išlaidas arba nuo 2023 m. rinktis metinį fiksuotą 1260 EUR lengvatos tarifą. Mokesčių mokėtojai pajamų deklaracijoje gali reikalauti 6 EUR per dieną už darbą savo namų biure. Ankstesniais metais fiksuotas tarifas buvo ribojamas iki 600  EUR per metus, nuo 2023 metų galima reikalauti iki 1260  EUR fiksuotos mokesčių lengvatos.

Dvigubas namų ūkis ir nuomos mokestis

Tarkime, Jūsų šeima liko gyventi Lietuvoje, o Jūs išvykote dirbti į Vokietiją. Turint namus Lietuvoje, kuriuose gyvena Jūsų šeima, Vokietijoje esate priverstas nuomotis gyvenamą plotą. Tokiu atveju, laikoma, jog vedate dvigubą namų ūkį. Nuomos mokestį iki 1000 EUR per mėnesį galite įrašyti į mokesčių deklaraciją. Į maksimalią mėnesio sumą už apgyvendinimą, neviršijančią 1000 eurų per mėnesį, įskaičiuotos šios išlaidos:

 1. Nuoma;
 2. Papildomos išlaidos (p, už šildymą, elektrą, šiukšlių išvežimą ir vandenį);
 3. Valymo išlaidos (taip pat laiptinei ir rūsio patalpoms);
 4. Specialios paskirties (pvz., sodo) išlaidos;
 5. Antrojo namo mokestis ir NT turto mokestis;
 6. Namų ūkio ir pastato draudimas.

Šios išlaidos sumažins apmokestinamas pajamas ir susigrąžinsite didesnę permokėtų pajamų mokesčių sumą. Vokietijoje būstai dažniausiai nuomojami be baldų ir kitos įrangos. Paprastai persikėlimas dirbti ir gyventi į Vokietiją šeimai kainuoja papildomas išlaidas. Galima į deklaraciją įtraukti išlaidas už baldus, šviestuvus, užuolaidas ir kitą įrangą. Federalinis finansų teismas nusprendė, kad šias išlaidas galite atskaityti papildomai prie maksimalios sumos. Mokesčių inspekcija be papildomo patikrinimo pripažįsta iki 5000 EUR kaip būtiną sumą antrajam būstui įsirengti.
Jei norite į deklaraciją įtraukti nuomą ir išlaidas, susijusias su nuomojamu būstu Vokietijoje, turite atitikti šias sąlygas:

 1. Antras būstas reikalingas dėl profesinių priežasčių.
 2. Kaip darbuotojas, naudojatės antraisiais namais pirmojoje darbo vietoje. Bet kuriuo atveju, iš šio buto į darbą turėtumėte patekti greičiau nei iš pagrindinio būsto.
 3. 3. Už darbo vietos ribų išlaikote namų ūkį pagrindinėje gyvenamojoje vietoje.
 4. Pagrindinė gyvenamoji vieta taip pat yra Jūsų gyvenimo centras.

 

Mokesčių inspekcija pripažins dviejų namų ūkio valdymą ir  suteiks mokesčių lengvatą tik tuo atveju, jei įvykdysite visus keturis reikalavimus.
Ypatingas atvejis užsienyje: jei Jūsų pagrindinis namų ūkis yra užsienyje ir toli nuo antrųjų namų / nuomojamo būsto, turėtumėte bent kartą per metus keliauti namo. Turite įrodyti mokesčių inspekcijai, kad Jūsų gyvenimo centras yra pagrindiniame būste. Tai suprantama, jei ten gyvena sutuoktinis ir vaikai.

Išlaidos už telefoną ir internetą

Jei dažnai skambinate į įmonę arba darbo reikalais iš asmeninio paprasto ar mobiliojo telefono, bet už tai negaunate kompensacijos iš darbdavio, telefono ir interneto išlaidas galite įtraukti į mokesčių deklaraciją. Lengvata gali būti nedidesnė nei 20 % nuo mėnesinės telefono ar interneto sąskaitos, bet ne daugiau kaip 20 EUR per mėnesį. Skaičiuojant per metus, daugiausia – 240  EUR. Jei norite reikalauti daugiau, turite pateikti individualius šių didesnių išlaidų įrodymus.
Nelaimingi automobilio įvykiai
Jei pakeliui į darbą patekote į automobilio avariją, mokesčių deklaracijoje galite deklaruoti išlaidas, kurių niekas Jums nekompensavo. Tai gali būti, pavyzdžiui, remonto išlaidos, kurias mokate patys, drabužių ir daiktų apgadinimas, medicininės išlaidos, kelionės pas gydytojus ir dirbtuves, teisinės, teismo ir ekspertų išlaidos, automobilių nuomos ir automobilio vilkimo išlaidos.
Gyvenamos vietos keitimas dėl profesinių priežasčių
Jei 2023 m. persikėlėte dėl profesinių priežasčių, per mokesčių deklaraciją galite reikalauti, kad šios išlaidos būtų prilyginamos išlaidoms susijusioms su darbu. Kompensacija taikoma, pavyzdžiui, jei Jūs:

 1. persikeliate į darbo vietą pirmam darbui;
 2. pakeitė darbą;
 3. buvote perkeltas įmonės viduje;
 4. Jūsų kelionė į darbą kasdien sutrumpėjo bent valanda dėl persikėlimo.

Kelionės išlaidos buto apžiūrai, tarpininkavimo išlaidos, siuntimo išlaidos, dviguba nuoma ir t. t. gali siekti tūkstančius eurų. Jei galite įrodyti šias išlaidas, jos yra pilnai išskaitomos išlaidos, susijusios su darbu santykiais.

Kokias išlaidas už mokymąsi ar kvalifikacijos kėlimą priima Vokietijos mokesčių inspekcija?

Ar norite tobulėti profesinėje srityje? Tai išlaidos už mokslus, kurias Vokietijos mokesčių institucija priima ir laiko išlaidomis susijusiomis su darbu:

 1. Išlaidos už profesinį mokymąsi arba pirmo laipsnio mokymąsi, kai išlaidų suma nedidesnė nei 6000 EUR per metus;
 2. Išlaidos, susijusios su magistro laipsnio studijomis (tai laikoma kvalifikacijos kėlimu);
 3. Išlaidos už doktorantūros studijas, bet tik tuomet, kai studijos susijusios su profesine veikla. Habilitacijos išlaidos taip pat paprastai laikomos išlaidomis, susijusiomis su darbu;
 4. Išlaidos, susijusios su darbo paieška, gali būti įtrauktos į pajamų mokesčių deklaraciją. Išlaidos skelbimams, telefono skambučiams, paštui. Išlaidos už pažymų kopijavimą ir išlaidos už neatlygintinas keliones įdarbo pokalbius;
 5. Išlaidos už specializuotą literatūrą,žurnalus ir knygas, kurių reikia Jūsų darbui;
 6. Išlaidos už perkvalifikavimą, jei dalyvaujate profesinio perkvalifikavimo programoje;
 7. Išlaidos už kalbų kursus, jei lankote kalbos kursus, kurie yra konkrečiai susiję su Jūsų profesine veikla.

 

Draudimo ir teisinių konsultacijų išlaidos, kurios gali būti nurodomos deklaracijoje

Draudimo įmokos gali būti įtrauktos į deklaraciją. Į mokesčių deklaraciją gali būti įtraukiamos ne visų rūšių draudimo išlaidos, tik su darbu susijusios. Tai, be kita ko, apima su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų, civilinės atsakomybės ir teisinės apsaugos draudimą.
Įnašai profesijų ir kitų profesinių asociacijų, tokių kaip medicinos ar advokatų asociacijos, taip pat profesinės sąjungos, gali būti įrašomi deklaracijoje.
Teisinės konsultacijos gali būti įtrauktos į deklaraciją, jei jos buvo patirtos dėl su darbu susijusių priežasčių. Pavyzdžiui, jei darbo teisme buvo nagrinėjama Jūsų byla. Ginčas, mokesčių teisme, dėl darbo užmokesčio ar verslo išlaidų, taip pat yra susijęs su karjera.

Kitos išlaidos, kurios gali būti įrašytos į mokesčių deklaraciją

Darbo apranga. Mokesčių inspekcija užskaito išlaidas, susijusias su tipiniais darbo drabužiais ir jų valymu.Tai gali būti darbo uniformos, spec. darbo rūbai, apsauginiai batai, gydytojo rūbai, chirurginės kelnės, teisėjo mantra ir beretė bei oficialus dvasininko kostiumas. Visi drabužiai, kuriuos galite naudoti kaip įprastus „buržuazinius“ drabužius, nėra tipiški darbo drabužiai.
Aukos labdaros organizacijoms. Galite iš karto išskaičiuoti iki 20 procentų visų pajamų kaip specialiąsias išlaidas. Tai gali žymiai sumažinti mokėtiną pajamų mokestį. Norėdami tai padaryti, jums reikia gavėjo išduoto aukos patvirtinimo.
Kiekvienas aukos kvitas atsiperka, nes specialios išlaidos sumažina apmokestinamąsias pajamas, kai tik viršija fiksuotą 36  EUR tarifą (72  EUR bendrai įvertintiems). Aukojimams ir nario mokesčiams iki 300  EUR už vieną įmoką dažniausiai pakanka banko išrašo kaip įrodymo. Šis supaprastintas įrodymas taip pat galimas sumoms, viršijančioms 300 EUR, su sąlyga, kad mokėjimas pervedamas į konkrečią, specialią sąskaitą ir sumokamas per nustatytą laikotarpį, pavyzdžiui, aukojant Ukrainai.

 

Kada apsimoka savanoriškai deklaruoti pajamas Vokietijoje?

Daugeliui mokesčių mokėtojų deklaracijos pateikti iš viso nereikia. Tai palengvina daugelio žmonių darbą ir sutaupo jų brangų laiką, tačiau daugelis nepastebime fakto, kad dažnai atiduodame savo uždirbtus pinigus valstybei. Savanoriškos mokesčių deklaracijos pateikimas tikrai prasmingas, jei, kaip darbuotojas, turėjote didelių išlaidų susijusių su darbu. 2023 m. Vokietijos mokesčių inspekcijos automatiškai taikoma fiksuota išlaidų suma yra 1230 EUR. Jei Jūsų išlaidos susijusios su darbu buvo didesnės už nurodytą sumą, tuomet tikrai verta pateikti mokesčių deklaraciją.

Kuriems mokesčių mokėtojams deklaracijos pateikimas dažniausiai apsimoka

Savanoriškai pateiki mokesčių deklaraciją Jums verta šiais atvejais:

 

Iki kada reikia pateikti mokesčių deklaraciją?

Jeigu turite pateikti mokesčių deklaraciją, Jums taikomas bendras įstatymų nustatytas terminas. 2023 m. pajamų mokesčio deklaracija Vokietijos mokesčių inspekcijai reikia pateikti iki 2024 m. liepos 31 d. Dėl korona pandemijos pasekmių mokesčių administratorius šiek tiek pratęsė terminą: šių metų terminas baigiasi 2024 m. rugsėjo 2 d.
Jei negalite laikytis numatyto termino, pirmiausia turėtumėte raštu kreiptis į atsakingą mokesčių inspekciją dėl termino pratęsimo. Pagrįskite savo prašymą ir nurodykite naują datą. Ilgalaikė liga, trūkstami dokumentai ar persikraustymas gali būti rimta priežastis. Deja, tokiu atveju esate priklausomas nuo mokesčių pareigūno geros valios, kadangi oficialiai terminas neprivalo būti pratęstas.
Jei 2023 m. mokesčių deklaraciją pateiksite per vėlai, mokesčių inspekcija gali taikyti papildomą vėlavimo mokestį. Suma taip pat reglamentuota įstatymu. Automatinis vėlavimo mokestis siekia 0,25 % nuo mokėtino pajamų mokesčio, bet ne mažiau kaip 25  EUR už kiekvieną pavėluotą mėnesį pateikti mokesčių deklaraciją.

Ar reikalinga siųsti Vokietijos mokesčių inspekcijai išlaidų kvitus ir kt. dokumentus?

Nuo 2018 m. nebereikia siųsti kvitų. Pakanka juos saugoti mažiausiai vienerius metus nuo mokesčio apskaičiavimo gavimo. Kvitus mokesčių inspekcijai turite pateikti tik tuo atveju, jei institucija to konkrečiai prašo.

Kada bus tvarkoma mokesčių deklaracija Vokietijoje?

Mokesčių inspekcijos paprastai pradeda deklaracijas tvarkyti ne anksčiau kaip kovo viduryje. Taip įvyksta todėl, kad įmonėms, draudimo bendrovėms ir kitoms institucijoms leidžiama perduoti praėjusių metų duomenis elektroniniu būdu iki vasario pabaigos.
Praktika rodo, kad mokesčių inspekcijoms nuo deklaracijos pateikimo iki mokesčių apskaičiavimo ir permokos grąžinimo, vidutiniškai reikia 14–90 dienų . Dėl koronaviruso pandemijos padarinių, daugybės nekilnojamojo turto mokesčių deklaracijų ir prieštaravimų, turite tikėtis, kad šiais metais procesas užtruks ilgiau nei įprastai.
Jei nesutinkate su Vokietijos mokesčių skaičiavimu arba aptinkate skaičiavimo klaidų, per vieną mėnesį, nuo mokesčių ataskaitos paruošimo datos, turite teisę pateikti prieštaravimą.
Jei mokesčių deklaraciją pateikėte savo noru ir, priešingai nei tikėtasi, nesusigrąžinate, bet turite sumokėti papildomai mokesčių, per vieną mėnesį turėtumėte pateikti nesutikimą su sprendimu ir atsiimti deklaraciją. Norėdami tai padaryti, prašykite „vykdymo sustabdymo“, nes priešingu atveju pirmiausia turėtumėte pervesti pinigus.

Kopijuoti ir publikuoti Taxbs straipsnius be Taxbs sutikimo draudžiama!
Straipsnis parengtas Judita Knoche, 2024 m. vasario 27 d.

Mokesčių deklaravimas Vokietijoje su Taxbs
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.