...

Minimalus ir vidutinis atlyginimas Vokietijoje 2024-aisiais

Minimalus ir vidutinis atlyginimas Vokietijoje 2024-aisiais

Įstatymais nustatytas minimalus darbo užmokestis yra žemiausia darbuotojų atlyginimo riba Vokietijoje. Tai reiškia, kad niekam neleidžiama uždirbti mažiau – nesvarbu, kurioje pramonės šakoje ir regione asmuo dirba. Nuo 2024 m. sausio 1 d. minimalus darbo užmokestis buvo padidintas nuo 12 iki 12,41 EUR prieš mokesčius per valandą. Sekantis minimalaus darbo užmokesčio padidinimas planuojamas 2025 metų pradžioje. Prognozuojama, kad […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.